BIHUB PATH

setembre 1, 2022

Rendiment Esportiu

Revisions mèdiques en pretemporada: Una eina eficaç per a la identificació i prevenció de patologies i lesions

By BIHub Team.

Els beneficis de l’activitat física per a la salut són inqüestionables. No sols millora la qualitat de vida, sinó que és considerada com una de les mesures més eficaces en la prevenció de malalties cròniques. No obstant això, la seva pròpia execució o les condicions en les quals es duu a terme poden actuar com a desencadenant per desenvolupar altres malalties o empitjorar les ja existents. Una persona propensa a l’asma, per exemple, pot sofrir una deterioració en les seves condicions si se sotmet a entrenaments de resistència de llarga durada, més encara si aquests es duen a terme en condicions mediambientals desfavorables.

Aquest escenari també es trasllada a l’esport d’elit, perquè la pràctica de l’activitat física d’alta intensitat pot incrementar el risc de sofrir malalties cardiovasculars, la qual cosa en alguns casos pot derivar en mort sobtada cardíaca. En aquest sentit, les revisions mèdiques realitzades durant la pretemporada constitueixen una eina indispensable per als atletes, tant joves com adults, ja que juguen un paper fonamental en la identificació primerenca d’aquests desordres i el seu posterior tractament, evitant potencials conseqüències a llarg termini. El seu objectiu principal és valorar l’aptitud de l’esportista i les possibles repercussions que les malalties i lesions puguin tenir en el seu rendiment.

Partint d’aquesta premissa, el Doctor Ramón Pi-Rusiñol, especialista en medicina de l’esport, va encapçalar un estudi (llegir referència 1) basat en les revisions mèdicoesportives amb la voluntat de descriure a la població d’esportistes d’entre 12 i 35 anys que s’incorporen al club com a nous fitxatges. Cadascun d’ells porta amb si una història de malalties i lesions passades, on a més s’afegeixen les troballes derivades de l’exploració del club, especialment sobre les ECG, les proves d’esforç i les ecocardiografies, totes elles pertanyents al camp de la cardiologia. 

La mostra, formada per les dades recopilades pel FC Barcelona entre 2008 i 2018, va recollir un total de 2.574 exàmens mèdics realitzats en esportistes de 5 disciplines professionals i 7 no professionals. Els serveis mèdics del club van dur a terme aquesta revisió integral amb un doble objectiu. D’una banda, detectar qualsevol patologia que posi en perill la salut de l’esportista o qualsevol assumpte mèdic que pogués impedir la seva participació en esports d’alt rendiment. D’altra banda, identificar malalties, especialment factors de risc, que podrien ocasionar que l’atleta sigui propens a sofrir lesions com a resultat de la pràctica esportiva.

Condicions patològiques en esportistes aparentment asimptomàtics

Els resultats extrets de les revisions mèdiques van permetre dividir als esportistes en tres grups. La majoria (1824; 70,9%) no van registrar resultats anòmals, per la qual cosa van ser classificats com a sans. Els altres 495 (19,2%) van presentar condicions patològiques, mentre que 255 (9,9%) van presentar troballes anormals menors, és a dir, patologies freqüents sense conseqüències significatives. El nombre d’esportistes que van presentar condicions patològiques va ser significativament elevat, considerant que gran part dels esportistes eren aparentment asimptomàtics. En adults, les patologies més freqüents van ser les respiratòries i les del sistema immunitari, mentre que en joves les més freqüents van ser els desordres neurològics, psicològics i psiquiàtrics. Tot esportista que presentés condicions patològiques va ser sotmès a seguiments periòdics cada 6 o 12 mesos.

Resultats de les revisions mèdiques realitzades pel FC Barcelona durant la pretemporada.

Respecte a les malalties cardiovasculars, aquestes van ser identificades en 34 esportistes (1,4%). Les més freqüents van ser les que afecten les vàlvules, i fins a 12 esportistes van presentar una vàlvula aòrtica bicúspide, anomalia que dificulta que el cor bombegi la sang cap a l’artèria principal del cos. D’altra banda, cinc joves atletes van presentar desordres arrítmics significatius; tres d’ells van ser diagnosticats de Wolff-Parkinson-White, un de taquicàrdia ventricular sostinguda i un altre d’una parada cardiorespiratòria neonatal ressuscitada.

El nombre de lesions musculoesquelètiques prèvies detectades entre els participants també va ser significatiu, arribant a afectar més d’una tercera part dels participants. Un total de 958 esportistes (37,2%) van sofrir aquestes lesions, alguns d’ells de manera múltiple, la qual cosa va derivar en un total de 1.769 lesions detectades. Les més comunes van ser les fractures òssies, seguides d’articulars, musculars i de tendó. Les zones més afectades van ser el maluc i la mà, seguides de turmell, genoll, cuixa i espatlla.

Respostes anticipades i eficaces per als esportistes

A través de les dades proporcionades pels serveis mèdics del FC Barcelona, l’estudi va poder determinar que una proporció significativa dels esportistes sotmesos als exàmens mèdics van presentar antecedents en el seu historial de lesions i malalties, tant de condicions patològiques com de troballes menors. Gràcies a les revisions mèdiques realitzades durant la pretemporada, es va poder proporcionar un tractament primerenc i específic per als esportistes, a més de desenvolupar estratègies preventives. Aquest procediment va ser especialment eficaç en la detecció d’alteracions cardiològiques, tant conegudes com no conegudes.

 

Referència
 1. Ramon Pi-Rusiñol, María Sanz-de la Garza, Gonzalo Grazioli, Manel García, Marta Sitges, Franchek Drobnic,
  Pre-participation medical evaluation in competitive athletes: the experience of an international multisport club,
  Apunts Sports Medicine, Volume 57, Issue 213, 2022, 100369, ISSN 2666-5069,
  https://doi.org/10.1016/j.apunsm.2021.100369.

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

 • SUBSCRIU-TE
 • CONTACTE
 • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

 • Startup
 • Investigador
 • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.