BIHUB PATH

17 març, 2021

Quins mètodes de formació utilitzen els entrenadors en el seu desenvolupament professional?

Esports Col·lectius

APUNTA’T AL Certificat en Psicologia per l’Entrenador en l’Alt Rendiment

UNIR-SE ARA
318K

Els entrenadors solen saber molt del seu esport i dominen molt bé com ajudar els seus esportistes a ser millors. Cal tenir un coneixement molt profund de moltes disciplines que influeixen en el rendiment esportiu. Ningú guanya per casualitat o aconsegueix el respecte dels seus col·laboradors i jugadors si no és un gran expert en la seva matèria. Obtenir el títol d’entrenador mitjançant els cursos de formació que organitza cada Federació esportiva és un requisit legal per a poder exercir professionalment. No obstant això, sabem molt poc sobre com adquireixen els tècnics aquests coneixements pràctics de tan alta qualificació.

Una investigació ha estudiat quins són els mètodes preferits pels entrenadors per millorar la seva competència i per què.1 L’estudi, publicat a la revista Journal of Sports Sciences el 2016, va preguntar als tècnics sobre la utilitat per al seu desenvolupament professional de la formació mitjançant l’educació formal (cursos d’entrenadors i activitats de formació en la Universitat), l’educació no formal (workshops/clinics, conferències i intercanvi amb altres entrenadors) i l’educació informal (internet: xarxes socials, pàgines web o YouTube; experiència pràctica: experiència com a entrenador, reflexió; lectura: llibres/revistes, publicacions acadèmiques). La mostra va estar composta per 320 entrenadors de tots dos sexes (289 homes i 31 dones), amb diferents nivells d’experiència i qualificació, de 26 països diferents i 30 esports diferents. Les especialitats més representades van ser el futbol (n=141), el rugbi (n=45) i el bàsquet (n=11). Els resultats són sorprenents: (i) sols el 2% dels entrenadors entrevistats tria l’educació formal com la seva via preferida per a formar-se. (ii) Tan sols el 5% declara la seva preferència per l’educació informal, i (iii) la gran majoria (93%) aposta per l’educació informal com a mitjà per a millorar.  Dins d’aquest últim grup, els tècnics assenyalen que la discussió entre col·legues és la millor font per a millorar com a preparador (42% de les respostes). A continuació apareixen altres mètodes com la lectura de llibres (12%), veure com treballen altres entrenadors (11%), l’ús de pàgines web, xarxes socials o YouTube (11%), l’experiència pràctica (5%), tenir un entrenador que actuï com a mentor (3%) i en últim lloc la consulta de revistes acadèmiques (2%).

Quan se’ls va preguntar sobre les raons per les quals prefereixen un mètode o un altre, els entrenadors apunten com a motiu principal l’oportunitat per a la interacció amb altres tècnics (27,6%), la qualitat de la informació (24,1%), la facilitat d’accés a la informació i el seu cost (19,3%), que sigui real i estigui basada en la pràctica (18,7%) i que sigui innovadora i suggereixi noves idees per poder millorar (10,3%).

Finalment, el 66% dels entrenadors consideren com molt útil per a la seva formació els coneixements de pedagogia (per exemple, metodologia d’entrenament, habilitats de comunicació, anàlisi del rendiment o noves tecnologies), el 14% el coneixement específic del seu esport (tècnica i tàctica), el 12% els aspectes vinculats amb el seu desenvolupament i el 8% els coneixements de psicologia, fisiologia i biomecànica).

 

Carlos Lago Peñas

 

Referències

1 Stoszkowski, J. y Collins, D.  (2016) Sources, topics and use of knowledge by coaches. Journal of Sports Sciences, 34(9):794-802.

 

NOTES RELACIONADES

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

Graus de llibertat o graus d’esclavitud?

Comprensió de les variables modificadores del joc, en funció dels graus de llibertat.

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

ESTABILITAT O INESTABILITAT, ÉS AQUESTA LA QÜESTIÓ?

La importància de construir un model de joc en el futbol.

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.