BIHUB PATH

November 26, 2021

Medicina

Quin és el risc real de contagi durant un partit?

By Carlos Lago Peñas.

La distància física és una de les mesures més importants per a prevenir el contagi pel SARS-CoV-2.1,2 No obstant això mantenir la distància interpersonal recomanable no és possible en la majoria dels esports, inclòs el futbol. Així, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera als esports d’equip com a esports d’alt risc COVID-19 a causa del contacte físic i a la proximitat entre els jugadors.3 No obstant això, l’evidència científica que suporta la probabilitat de propagar el virus durant un partit de futbol és limitada. Pot ser considerat el futbol com un esport d’alt risc?

Recentment s’han publicat tres articles que descriuen l’exposició al SARS-CoV-2 durant un partit de futbol. Knudsen, Thomasen i Andersen (2020)4 van calcular el risc de ser infectat pel SARS-CoV-2 al llarg d’un partit combinant dues variables diferents: el temps que dos jugadors estan a una distància inferior a 1,5 metres i la probabilitat de trepitjar una regió del camp on un altre jugador ha estat 2 segons abans. Les dades posicionals van ser recollides mitjançant un sistema de tracking semiautomàtic (Tracab, ChyronHego®). L’anàlisi de 14 partits de la lliga nacional danesa de la temporada 2018-19 va demostrar que el temps mitjà d’exposició d’un jugador durant un partit de futbol era inferior al minut i mig (87,8 segons). El valor més alt va ser de 656,9 segons i l’inferior va ser 0.

Gonçalves et al. (2020)5 van estudiar el risc d’exposició interpersonal que provoca un partit de futbol mitjançant dues mesures d’exposició respiratòria: el temps acumulat en el que dos jugadors es troben a menys de 2 metres dels altres futbolistes i el temps afegit que cada individu va estar exposat als aerosols deixats pel moviment dels altres individus (considerant també la distància de 2 metres). Per a això va realitzar el seguiment de tots els jugadors i àrbitres durant un partit de futbol internacional. Les dades posicionals també van ser recollides mitjançant el sistema de tracking semiautomàtic (Tracab, ChyronHego). D’acord amb els seus resultats, els jugadors van estar de mitjana 32 segons exposats a un contacte interpersonal de menys de 2 metres amb altres futbolistes. El valor més alt d’exposició va arribar als 395 segons entre dos jugadors d’equips contraris.

Garrido et al. (2021)6 van mesurar el temps que un jugador està a una distància inferior a dos metres dels altres futbolistes. La mostra va estar composta per 60 partits de la lliga espanyola (30 de LaLiga Santander i uns altres 30 de LaLiga Smartbank). La posició i la distància entre els jugadors va ser recollida també mitjançant el sistema de tracking TRACAB utilitzat per Mediacoach. Els resultats suggereixen que, si bé existeix una gran heterogeneïtat en els mesuraments, les interaccions jugador-jugador en un radi de 2 metres van ser, en tots els casos, inferiors a 15 minuts al llarg d’un partit. A més és destacable que el temps d’exposició respiratòria depèn enormement del lloc específic: mentre els porters tot just tenen un temps mitjà de contacte de 7 segons, els davanters són els que més temps poden estar en risc de contagi. En qualsevol cas, la probabilitat més freqüent és que els futbolistes estiguin menys de 30 segons al llarg d’una trobada a una distància inferior als 2 metres d’altres jugadors.

Un parell de dades addicionals d’importància. Curiosament, només al voltant del 35% dels contactes estrets es produeixen quan la pilota està en joc. A més, el contacte amb els rivals tan sols suposa el 37% del temps total de contacte, és a dir, els jugadors estan més en contacte amb els seus companys. Curiosament, aquest comportament no el compleixen els porters que estan al voltant del 68% del temps en contacte amb jugadors rivals (Veure Taula 1). En segon lloc, les situacions del joc que porten a pics en la proximitat entre els jugadors es produeixen quan la pilota no està en joc. Els colors blau i vermell en la Figura 1 indiquen, respectivament, si la pilota està en joc en el partit o està parada. Els valors més alts corresponen a les faltes (minuts 11 i 26), els serveis de córner (minut 6) i les celebracions de gol (minut 35) (veure Figura 1).

Taula 1. Tipus de contacte: pilota en joc i rivals. Primera columna: percentatge de temps amb la pilota en joc. Segona columna: percentatge de temps de contacte amb els rivals
Figura 1. Proximitat entre els jugadors en un partit

En definitiva, sembla que el futbol pot ser considerat com un esport amb un risc baix de ser infectat pel SARS-CoV-2. El limitat temps en el que dos jugadors es troben a menys de 2 metres de distància en un partit i que es practica a més a l’aire lliure sostenen aquesta avaluació. En el futbol professional, el compliment dels estrictes protocols sanitaris (proves PCR, bombolles de convivència, control mèdic, etcètera) redueixen encara més el risc de contagi. En el futbol aficionat i formatiu, on no és possible implementar les actuacions descrites anteriorment, potser l’ús de màscares és una bona mesura addicional. A més, tenint en compte els resultats de les recerques, seria interessant realitzar algunes adaptacions en el reglament del joc que eliminin o disminueixin les situacions en els partits on la distància interpersonal entre els jugadors es redueix. Així, algunes de les mesures que podrien aplicar-se per a reduir el risc d’exposició interpersonal podrien ser:7,8

 • Impedir les celebracions col·lectives dels gols.
 • Evitar les barreres davant llançaments de falta o reduir el nombre de jugadors en la barrera: només un jugador o més si hi ha una separació d’almenys 1,5 metres entre ells.
 • Substituir els serveis de falta per punts acumulats per a un penal, falta directa, tir lliure, etc. (per exemple, cada 5 faltes comeses suposen una falta major en contra).
 • Substituir els córners o serveis de fons/laterals a favor per punts acumulats per a un penal, falta directa, tir lliure, etc. Per exemple. cada 2 córners o serveis de fons/banda suposa una falta major en contra.
 • Introduir les exclusions temporals amb cada falta.
 • Repartir el temps total de joc en més períodes en cada partit.
 • Reduir el temps de joc continuat de cada esportista a un màxim de minuts.
 • Permetre més canvis.
 • Jugar amb menys futbolistes per a incrementar el nombre de metres/jugador.

Referències:

1 European Centre for Disease Prevention and Control. Considerations Relating to Social Distancing Measures in Response to COVID-19—Second Update. 23 March 2020; ECDC: Stockholm, Sweden, 2020.

2 World Health Organization. Overview of Public Health and Social Measures in the Context of COVID-19. Interim Guidance. 18 May 2020; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2020.

3 World Health Organization. Considerations for Sports Federations/Sports Event Organizers When Planning Mass Gatherings in the Context of COVID-19. Interim Guidance. 14 April 2020; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2020

4 Knudsen, N. S., Thomasen, M. M., and Andersen, T. B. (2020). Spread of Virus during Soccer Matches. Medrxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20080614v1.full.pdf+html (accessed 12th April 2021).

5 Gonçalves, B., Mendes, R., Folgado, H., Figueiredo, P., Travassos, B., Barros, H., Campos-Fernandes, A., Beckert, P. y Brito, J. (2020). Can Tracking Data Help in Assessing Interpersonal Contact Exposure in Team Sports during the COVID-19 Pandemic? Sensors, 20, 6163. https://doi.org/10.3390/s20216163

6 Garrido, D., Antequera, D.R., Campo, R.L.D, Resta, R. y Buldú JM (2021) Distance Between Players During a Soccer Match: The Influence of Player Position. Front. Psychol. 12:723414. doi: 10.3389/fpsyg.2021.723414.

7 Lago Peñas, C. (2021) Guias dxt galego 2. Volviendo con sentidiño. Recomendaciones para  la aceleración de la reactivación y readaptación técnico/táctica del deportista para su motivación y acercamiento progresivo a las exigencias del partido. Xunta de Galicia. https://deporte.xunta.gal/sites/w_deport/files/documentacion/paxina_estatica/xunta-deportes-protocolo-miolocastellano_parte4-v7_organized_0.pdf

8 Lago Peñas, C. (2021) Guias dxt galego 4. Volviendo con sentidiño. Acercarse del modo más seguro posible a la vuelta a la competición de niños, jóvenes y amateurs. Xunta de Galicia. acercarse del modo más seguro posible a la vuelta a la competición de niños, jóvenes y amateurs

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

 • SUBSCRIU-TE
 • CONTACTE
 • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

 • Startup
 • Investigador
 • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.