BIHUB PATH

Fisioteràpia i Readaptació en Lesions Musculars al Futbol

€ 550

Més informació
inicia
10/12/2021
Durada
3 mesos
Nivell
Avançat
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
Spanish

DOCENTS EXPERTS

Profesor
Juanjo Brau
Fisioterapeuta i readaptador físic del FC Barcelona.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

Des dels inicis de l’esport, les lesions formen part dels humans implicats en les diferents accions motrius a les que se sotmeten al llarg de la seva vida esportiva. En el futbol actual, l’alt nivell d’exigència que presenten els calendaris competitius exposa als esportistes a possibles escenaris lesius que, segons la gravetat, serà el temps que els mantingui fora del camp. Això incideix no solament en el seu estat d’ànim individual, sinó també en la conformació de l’equip i en l’economia institucional. És per aquesta raó que, en l’esdevenir dels anys, el rol del readaptador als equips de treball interdisciplinari ha pres una major preponderància dins del club.

Aquest programa està dirigit a aquells professionals de les ciències de l’esport i la salut que vulguin aprofundir sobre els coneixements en la readaptació de lesions musculars. En aquest sentit, el coneixement es presenta des de dos vessants indispensables: per un costat, la informació científica actualitzada respecte als temes desenvolupats, i per l’altre, l’experiència de Juanjo Brau, professional amb més de 30 anys en el camp de la pràctica de l’alt rendiment. Així, s’exposarà una proposta analitzada des de les diferents dimensions que conformen la lesió d’un jugador, l’abordatge de la qual s’integra des d’un constructe pedagògic que proposa disminuir la distància entre la teoria i la pràctica.

Al llarg d’aquest programa, des de la perspectiva del Futbol Club Barcelona, el participant podrà analitzar i interpretar una proposta de treball conseqüent amb la necessitat de reaprendre l’abordatge de les lesions mitjançant una de les seves òptimes gestions. Des d’aquesta perspectiva, resulta clau iniciar els processos de readaptació d’acord amb la patologia muscular implicada, respectant les fases d’inflamació i regeneració, al mateix temps que es van acoblant i interrelacionant les diferents capacitats i estructures dels esportistes. Després, a l’encalç d’una millor interpretació del marc teòric exposat, es dotarà els participants d’exemples pràctics, que lluny de ser brindats com “receptes per a la recuperació”, són eines que es desprenen de la teoria, en un context específic, aplicats sobre necessitats puntuals en moments particulars. Al capdavall, el material pràctic intentarà ordenar els conceptes teòrics utilitzats, essent fonamentals en la presa de decisió diària durant la pràctica professional. L’experiència finalitzarà amb MasterClasses asincròniques, on l’expert aprofundirà i complementarà l’après sobre la temàtica i els continguts abordats.

Cursos que comprenen

MÒDUL 1: Lesions musculars
MÒDUL 2: Gestió del lesionat (Diagnòstic i pronòstic)
MÒDUL 3: Readaptació
MÒDUL 4: Return to play

MÒDUL 1: Teràpia manual: contextualització i aplicacions pràctiques
MÒDUL 2: Gimnàs: contextualització i aplicacions pràctiques
MÒDUL 3: Camp: contextualització i aplicacions pràctiques
MÒDUL 4: Activitats pràctiques

MÒDUL COMPLEMENTARI:
- MasterClass 1: Readaptació en futbol base
- MasterClass 2: El procés de readaptació i return to play des de la perspectiva del FC Barcelona

Aprèn a

Registrar els components que formen part de la lesió, partint des del tipus i el mecanisme, incloent la diagnosi i pronòstic de cadascuna.

Identificar les fases que intervenen en el procés de readaptació per a una òptima presa de decisió.

Comprendre les demandes físiques del jugador per identificar les necessitats específiques durant el procés de readaptació.

Dissenyar feines de camp segons el tipus de lesió i d'acord amb les demandes específiques de l'humanoesportista.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge