Màster Professional en Futbol

Organitzat per
Con el soporte de:

Formar un professional capaç de comprendre i aplicar l'entrenament al futbol des d'una perspectiva sistèmica, respectant la interrelació que hi ha entre les estructures que componen l'ésser humà, mitjançant entrenaments basats en potenciar el desenvolupament constant del joc.

Icon 01

DATA D’INICI

Octubre 2019

Icon 02

DATA DE FINALITZACIÓ

Juny 2021

Icon 03

DURADA

2 anys

Icon 04

IDIOMA

Español

Icon 05

FORMAT

On campus

Icon 06

LLOC

Instal·lacions del F.C. Barcelona i a l'INEFC de Barcelona

Icon 07

CRÈDITS

60 ECTS

Icon 08

PREU

€10.470

DIRIGIT A

El Màster Professional en Futbol va dirigit a entrenadors, preparadors físics, membres d'equips tècnics i professionals del món del futbol, que vulguin formar-se en l'entrenament sistèmic del futbol i en la millora del rendiment des d'aquesta òptica, tenint com a eix central el joc de l'equip i considerant i integrant tots els altres aspectes que influeixen en el rendiment.

PLA D’ESTUDIS

COORDINADOR: Paco Seirul.lo i Joan Vilà

PROFESSORS PARTICIPANTS: Paco Seirul.lo, Joan Vilà, Antonio Gomez, Marcel Sanz.

 

1. Justificació del “JOC” del F.C. Barcelona.

2. Components estructurals del “Nostre Joc”.

3. Mitjans específics per a l’optimització del joc.

4. Avaluació del control i del procés d’entrenament.

 

COORDINADOR: Rafel Pol

PROFESSORS PARTICIPANTS: Rafel Pol, Marc Vivés, Natalia Balagué, Carlota Torrents, Ángel Ric, Carlos Corberan, David Casamichana.

 

1. Introducció

1.1. Per què és necessari un enfocament del futbol des de les ciències de la complexitat?

1.2. La complexitat.

 

2. Aplicacions al futbol.

2.1. La teoria dels sistemes dinàmics. Conceptes bàsics i la seva aplicació al futbol.

2.2. La interacció del jugador amb el joc.

2.3. Aplicacions en la motricitat humana

2.4. Integració psicobiològica dinàmica durant l’esforç.

COORDINADOR: Isaac Guerrero, Xavier Damunt

PROFESSORS PARTICIPANTS: Isaac Guerrero, Xavier Damunt, Steffano Baldini, Riccardo Bovo, Luis Fradua, Rafa Ballester, Igor Oca, David Bueno, David Casamichana, Enric Roca, Jan Van Loon, Jaime Sampaio.

 

1. Model competencial d’ensenyament. Què ensenyem? Què aprenem?

2. Coherència en la periodització i seqüenciació dels continguts basada en el principi d’individualització. Quan ensenyem? Quan aprenem? Com organitzem?

3. Eines de seguiment de l’evolució de l’aprenentatge del jugador. Com monitorem l’evolució dels nostres jugadors?

4. Intervenció pedagògica del tècnic-formador. Com ensenyem? Com aprenem?

5. Tractament de l’estructura coordinativa. Com contextualitzem l’acció motriu?

6. Tractament de l’estructura cognitiva. Com decidim?

COORDINADOR: Daniel Fernandez

PROFESSORS PARTICIPANTS: Daniel Fernandez, Mikel Etxarri, Juan Manuel Lillo, Oscar Cano Moreno, Josep Segura Rius, Francisco Ruiz Beltran, Iñaki Cabrera, Robert Moreno, Miquel Gomila, Victor Frade.

 

1. Contextualització de la tàctica grupal.

2. El posicionament col·lectiu.

3. Exemples de models de rendiment i d’entrenaments d’equips professionals.

4. L’estructura col·lectiva.

5. Funcionalitat.

COORDINADOR: Francesc Cos i Joan Ramon Tarragó

PROFESSORS PARTICIPANTS: Paco Seirul·lo, Eduard Pons, Antonio Gómez, Rafel Pol, Ismael Camenforte, Marc Guitart, Andrés Martín, Eric Roqueta, Berta Carles, Joan Ramón Tarragó, Francesc Cos, David Casamichana.

 

1. Models de planificació al futbol: d’on venim i a on anem…

2. L’entrenament condicional al F.C. Barcelona des d’una perspectiva holística.

3. Disseny del Microcicle Estructurat.

4. Situacions Simuladores Preferencials (SSP).

5. Les SSP dins el Microcicle Estructurat.

6. Valoració i control de la càrrega en l’entrenament optimitzador i la competició.

7. L’entrenament Coadjuvant.

COORDINADOR: Raúl Peláez

PROFESSORS PARTICIPANTS: Pedro Marques, Christofer Clemens, Ernesto Valverde.

 

1. Optimització de la Fase d’ATENCIÓ.

2. Optimització de la Fase de RENDIMENT.

3. Avaluació del partit.

4. L’entrenador com un model de conducta.

5. Resolució de problemes en els grups humans.

6. L’entrenador com un comunicador.

(2 sessions seguides. Final de temporada. Avaluació).

 

Activitat 1 (Avaluació de cada mòdul)

En acabar cada un dels mòduls, a part del bloc d’apunts corresponents a cada una de les assignatures, l’alumne rebrà una bateria d’articles, textos, vídeos explicatius, etcètera que reforçaran els continguts exposats a l’aula i al camp. Una primera activitat d’avaluació consistirà a dissenyar casos pràctics de cada mòdul, plantejats des del coordinador del mòdul, utilitzant la informació lliurada.

 

Activitat 2 (Avaluació final)

L’avaluació final consistirà en tres activitats que es basaran a resoldre situacions reals d’alt rendiment. Aquestes activitats es duran a terme durant dues jornades seguides en el mes de juny del 2019, i seran les següents:

 

1. La primera activitat es durà a terme al matí del primer dia d’avaluació, i consistirà a observar un partit de futbol i posteriorment fer-ne un informe complet, identificant les fortaleses i les debilitats dels dos equips, tenint en compte els coneixements impartits en el màster.

 

2. La segona activitat es durà a terme a la tarda del primer dia d’avaluació, i consistirà a construir un microcicle basat en un dels equips observats, tenint en compte tots els paràmetres observats en el màster. Dins d’aquest microcicle, l’alumne haurà d’aprofundir en la construcció de dues tasques. Una d’elles servirà per millorar el partit observat, i l’altra per preparar el partit del cap de setmana següent, tenint en compte que l’alumne observarà 45 minuts del presumible adversari.

 

3. La tercera activitat es realitzarà durant tot el dia del segon dia d’avaluació. S’agruparan els alumnes en grups de cinc, s’assignarà un rol a cada un d’ells dins d’un staff tècnic, i hauran de preparar conjuntament la xerrada prepartit. L’organització facilitarà un vídeo de 45 minuts de l’equip a dirigir, i un vídeo de 45 minuts del teòric equip rival. Segons els rols assignats, el grup haurà de treballar durant tot el matí per preparar una ponència de 15 minuts que haurà de realitzar a la tarda davant dels avaluadors.

 

Per a totes les activitats de l’avaluació final, els alumnes podran disposar dels apunts i de tot el material previ que considerin oportú, per exemple, portar un model d’informe desenvolupat que els permeti resoldre amb més garanties l’activitat d’avaluació 1.