11 març, 2019

ELS JOCS REDUÏTS SÓN LA SOLUCIÓ DELS NOSTRES PROBLEMES?

Rendiment Esportiu
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Esports Col·lectius
Blog
Blog
160K

Un tema que suscita molt d’interès entre els investigadors i tècnics esportius és l’estudi dels escenaris de màxima exigència o “worst case scenarios”. En els darrers anys han aparegut estudis que descriuen les demandes de la competició en diferents esports centrant-se en aquests moments de màxima activitat (Martín-García et al., 2018). En un article recent, publicat a la revista internacional Journal of Strength and Conditioning Research, es compara l’activitat d’aquests escenaris de màxima exigència de la competició amb les demandes mitjanes de dues tasques d’entrenament força comunes a l’entrenament actual: situacions de 4 contra 4 en un espai de 39 × 39 m (152 m2per jugador) i situacions de 6 contra 6 en un espai de 47 × 43 m (144 m2per jugador), més porters en totes dues situacions d’entrenament. Durant els partits estudiats, es va obtenir el valor mitjà del partit per a cadascuna de les variables físiques estudiades, així com el valor més alt obtingut per mitjà del mètode Rollingen períodes de 5 minuts de durada. Els resultats de l’estudi demostren com aquest tipus de situacions d’entrenament no arriben, pel que fa a distància recorreguda per minut, als valors de l’escenari de màxima exigència del partit (137,0 ± 9,9 m·min-1), i presenten valors propers als que s’obtenen per la mitjana del partit (mitjana del partit = 117,2 ± 8,6 m·min-1; 115,9 ± 8,9 m·min-1en 4 contra 4 i 106,4 ± 11,4 en 6 contra 6). Aquestes diferències entre la demanda del partit (pic i mitjana) i la demanda de les tasques d’entrenament es maximitzen quan estudiem els desplaçaments realitzats a alta velocitat (>19,8 km·h-1) i esprint (>25,2 km·h-1). No obstant això, aquestes situacions de jocs reduïts sí que repliquen, aparentment, les demandes dels escenaris de màxima exigència de la competició pel que fa a acceleracions·min-1i càrrega del jugador·min-1, amb valors més elevats en el format més reduït (4 contra 4 + porters en 39 × 39 m). A més, en totes dues situacions d’entrenament, els valors obtinguts superen els que s’obtenen en la mitjana del partit, tant en la variable d’acceleracions com en càrrega del jugador per minut.

Figura 1.1. Valors mitjans de distància recorreguda (m/min) i distància recorreguda a alta velocitat (>19,8 km/h; m/min) a les anàlisis del partit i les tasques d’entrenament estudiades. Adaptat de Dalen et al. (2019).

Per tant, i com s’ha vist en treballs anteriors, sembla que aquest tipus de tasques d’entrenament no permeten que els jugadors experimentin situacions properes a les exigides als partits oficials pel que fa a distància total recorreguda i desplaçaments realitzats a alta velocitat i esprint. Com que en els últims anys han aparegut moltes publicacions que recomanen l’addició d’estímuls d’esprint en la preparació de l’esportista per minimitzar el risc de lesió (Malone et al., 2018), sembla pertinent complementar l’entrenament amb un altre tipus de pràctiques. A més, en la recerca de l’optimització de l’estat condicional dels jugadors, sembla necessari incloure estímuls que s’acostin o, fins i tot, sobrepassin les demandes de la competició; per tant, és adient que s’incorporin d’altres tipus de tasques a més de les que proposen els investigadors d’aquest treball. Situacions de joc amb dimensions de l’espai més grans (Castellano i Casamichana, 2016), situacions de finalització amb pocs jugadors i molt espai (Ade et al., 2014) o situacions analítiques de curses intermitents (Lacome et al., 2018) o esprints repetits (Rodríguez-Fernández et al., 2017) serien alternatives en aquest procés d’optimització de l’estat condicional dels jugadors.

 

David Casamichana

 

Per a més informació relativa als escenaris de màxima exigència de la competició, visita el curs de Gestió de Càrrega de Treball al Futbol.

 

Referències

Ade, J.D., Harley, J.A. i Bradley, P.S. (2014). “Physiological response, time-motion characteristics, and reproducibility of various speed-endurance drills in elite youth soccer players: small-sided games versus generic running”. Int J Sports Physiol Perform, 9(3):471-9.

Castellano, J. i Casamichana, D. (2016). El arte de planificar en fútbol.Futboldelibro.

Dalen, T., Sandmæl, S., Stevens, T.G.A., Hjelde, G.H., Kjøsnes, T.N. i Wisløff, U. (2019). “Differences in Acceleration and High-Intensity Activities Between Small-Sided Games and Peak Periods of Official Matches in Elite Soccer Players”. J Strength Cond Res, DOI: 10.1519/JSC.0000000000003081. [Epub ahead of print]

Lacome, M., Simpson, B.M., Cholley, Y., Lambert, P. i Buchheit, M. (2018). “Small-Sided Games in Elite Soccer: Does One Size Fit All?” Int J Sports Physiol Perform, 1;13(5):568-576.

Malone, S., Owen, A., Mendes, B., Hughes, B., Collins, K. i Gabbett, T.J. (2018). “High-speed running and sprinting as an injury risk factor in soccer: Can well-developed physical qualities reduce the risk?” J Sci Med Sport. 2018 Mar;21(3):257-262.

Martín-García, A., Casamichana, D., Díaz, A.G., Cos, F. i Gabbett, T.J. (2018). “Positional Differences in the Most Demanding Passages of Play in Football Competition”. J Sports Sci Med. 2018 Nov 20;17(4):563-570.

Rodríguez-Fernández, A., Sánchez Sánchez, J., Rodríguez-Marroyo, J.A., Casamichana, D., i Villa, J.G. (2017). “Effects of 5-week pre-season small-sided-game-based training on repeat sprint ability”. J Sports Med Phys Fitness, 57(5):529-536. ¡

 

NOTES RELACIONADES

UN ESTUDI PIONER SOBRE L’ACTIVACIÓ DELS MÚSCULS DE L’ESPATLLA EN JUGADORS D’HANDBOL

L’handbol és un dels esports que s’engloben dins del terme overhead.Aquest concepte inclou els esports que es basen en moviments que impliquen tenir el braç per sobre del cap.

EL FUTBOL ÉS PER A FUTBOLISTES

El FC Barcelona va realitzar la jornada “Barça: Femení i Plural” coincidint amb el dia de la dona, organitzada a les instal·lacions del Camp Nou.

ESCENARIS DE MÀXIMA EXIGÈNCIA EN JOCS DE POSICIÓ, ES REPLIQUEN DE LA MATEIXA MANERA EN TOTES LES DEMARCACIONS?

Amb l’objectiu de descriure la resposta condicional dels jugadors en competició, p. ex. la distància en cursa, s’ha utilitzat el valor mitjà recorregut durant una part o el partit complet.

LA INFLUÈNCIA DE LA PERCEPCIÓ SUBJECTIVA DE L’ESFORÇ SOBRE L’ENTRENAMENT I LA COMPETICIÓ AL FUTBOL

El control de la càrrega d’entrenament és una de les eines fonamentals per optimitzar el rendiment, tant dels esportistes d’alt nivell en general com el dels futbolistes en particular.

ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE POSICIÓ I JOC POSICIONAL AL FUTBOL D’ELIT: LA IMPORTÀNCIA DEL CONTEXT

Els que han vist futbol d’elit durant l’última dècada segur que s’han adonat que el joc és més exigent que mai. Aquest fet destaca la importància dels mètodes d’entrenament amb l’objectiu de preparar els jugadors pels rigors del joc.

EN QUINES VARIABLES ENS FIXEM ELS PREPARADORS PER PRENDRE DECISIONS?

De totes les variables que ens ofereixen avui en dia els sistemes de monitoratge i registre de l’activitat dels nostres jugadors, quina és la informació més rellevant? És una pregunta a la qual probablement s’enfrontaran tots els tècnics quan comencin a gestionar el gran volum d’informació que es genera a cada sessió d’entrenament.

L’ORIENTACIÓ D’UN JUGADOR, CLAU PER ALS MODELS PREDICTIUS AL FUTBOL

Aquesta setmana, Carlos Rodríguez presentarà a l’OptaPro Forum l’estudi que s’està duent a terme al club sobre l’orientació corporal dels jugadors en diferents situacions del joc. Hem parlat amb ell perquè ens doni una breu explicació del projecte.

INFLUEIXEN LES HABILITATS MENTALS DEL FUTBOLISTA EN EL RISC DE LESIÓ?

Les habilitats mentals, tot i que encara que no es valoren del tot, es consideren ja una part rellevant del rendiment. Però la seva importància podria anar més enllà: influeixen també en el risc de lesió, fins i tot de recurrència, una vegada que el jugador torna a la competició?

DESXIFRANT EL “MODEL BARÇA”

Per primera vegada, la nostra nova investigació ens aporta alguna informació sobre la metodologia dels entrenaments i, possiblement, els secrets de l’èxit del club.

NOVES DADES SOBRE LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES EN ELS JUGADORS DE BÀSQUET

Un jugador de bàsquet duu a terme aproximadament mil accions de mitjana en un partit i, com a mínim, una de cada deu requereix una alta intensitat. L’anàlisi detallada d’aquestes demandes físiques permet optimitzar els entrenaments, millorar el rendiment i disminuir el risc de lesions.

EL TIPUS DE LESIÓ A L’HANDBOL POT VARIAR SEGONS LA POSICIÓ, LA CATEGORIA I L’ESTAT MADURATIU DELS JUGADORS

ÉS POSSIBLE FORMAR UN ESPORTISTA “IRROMPIBLE”?

Si es coneixen cada vegada millor els beneficis de la càrrega d’entrenament, es podria formar algun dia un esportista “irrompible”? Un article recentment publicat al British Journal of Sports Medicine va unir els esforços d’investigadors i professionals per abordar aquesta qüestió.

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

Salut i Benestar
Rendiment Esportiu
Blog

EL GRAN DESCONEGUT EN LES LESIONS MUSCULARS: EL TEIXIT CONNECTIU DE LA MATRIU EXTRACEL·LULAR

Un editorial publicat a la revista The Orthopaedic Journal of Sports Medicine —en el qual han participat membres dels serveis mèdics del club— proposa considerar l’arquitectura íntima de la zona afectada, valorar la matriu extracel·lular com un element fonamental en el pronòstic de la lesió.

LESIONS D’ISQUIOTIBIALS I ALTRES LESIONS MUSCULARS EN NENS I JOVES ATLETES

Aquest és un dels escassos estudis dirigits a estudiar les lesions d’isquiotibials en nens i joves. Els resultats n’indiquen que el risc és inferior al dels adults però ni molt menys menyspreable, i que va en augment progressiu amb l’edat.

Rendiment Esportiu
Blog

DE QUÈ TRACTA REALMENT LA GESTIÓ DE LA CÀRREGA?

En aquest article, Tim Gabbett i el seu equip proporciona una guia fàcil d’usar per als professionals quan descriuen als entrenadors la finalitat general de la gestió de la càrrega.

Rendiment Esportiu
Blog

N’HI HA PROU AMB DUES SETMANES PER AUGMENTAR EL VOLUM I LA FORÇA MUSCULAR

Per primer cop s’ha demostrat que no calen mesos d’entrenament, sinó que dues setmanes d’un exercici adequat són suficients per millorar significativament tant el volum com la força muscular.

NUTRICIÓ DE RECUPERACIÓ PER AL FUTBOL: CONSTRUIR UN EQUIP

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Esports Col·lectius
Blog

Graus de llibertat o graus d’esclavitud?

Comprensió de les variables modificadores del joc, en funció dels graus de llibertat.

El futbol des dels primers principis

L’objectiu d’aquesta publicació és detallar una sèrie de principis que es consideren crucials per comprendre el desenvolupament del tipus de joc del FC Barcelona. 

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

UNA CLASSIFICACIÓ OBJECTIVA PER A LES LESIONS MUSCULARS

Una classificació objectiva i bona milloraria la precisió en el pronòstic, permetria ajustar el tractament i reduir el risc de re-lesió.

L’ESTUDI DE LES ACCELERACIONS I DESACCELERACIONS D’ALTA INTENSITAT AL FUTBOL

Una nova dimensió d’anàlisi ens planteja que les acceleracions màximes ocorren amb una freqüència superior a 8 vegades respecte a les accions d’esprint.

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

CÀRREGA D’ENTRENAMENT EN PRETEMPORADA I RISC LESIONAL

La pretemporada o la fase preparatòria de la temporada és un dels moments de la temporada en què se solen cometre els “errors” de gestió de càrrega d’entrenament més importants.

Rendiment Esportiu
Blog

Els jugadors estan ben perfilats en relació amb la pilota?

A través de la visió per ordinador podem identificar alguns dèficits relatius a l’orientació corporal dels jugadors en diverses situacions del joc.

Els espais en el futbol des d’una perspectiva quantitativa

En paraules de Johan Cruyff “els jugadors, en realitat, estan en possessió de pilota per 3 minuts, de mitjana. Per tant, el més important és: què es fa durant aquests 87 minuts en els quals no es té la pilota? Això determina la qualitat del jugador”.

El diagnòstic per imatge a la medicina esportiva: present i futur

Les lesions musculars suposen més del 30% de totes les lesions que es produeixen en esports com el futbol.

VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Empresa

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.