BIHUB PATH

March 11, 2019

Rendiment
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius

ELS JOCS REDUÏTS SÓN LA SOLUCIÓ DELS NOSTRES PROBLEMES?

Per a més informació relativa als escenaris de màxima exigència de la competició, visita el Certificat en Gestió de la Càrrega del Treball en Futbol.

unirse-ara

Un tema que suscita molt d’interès entre els investigadors i tècnics esportius és l’estudi dels escenaris de màxima exigència o “worst case scenarios”. En els darrers anys han aparegut estudis que descriuen les demandes de la competició en diferents esports centrant-se en aquests moments de màxima activitat (Martín-García et al., 2018). En un article recent, publicat a la revista internacional Journal of Strength and Conditioning Research, es compara l’activitat d’aquests escenaris de màxima exigència de la competició amb les demandes mitjanes de dues tasques d’entrenament força comunes a l’entrenament actual: situacions de 4 contra 4 en un espai de 39 × 39 m (152 m2per jugador) i situacions de 6 contra 6 en un espai de 47 × 43 m (144 m2per jugador), més porters en totes dues situacions d’entrenament. Durant els partits estudiats, es va obtenir el valor mitjà del partit per a cadascuna de les variables físiques estudiades, així com el valor més alt obtingut per mitjà del mètode Rollingen períodes de 5 minuts de durada. Els resultats de l’estudi demostren com aquest tipus de situacions d’entrenament no arriben, pel que fa a distància recorreguda per minut, als valors de l’escenari de màxima exigència del partit (137,0 ± 9,9 m·min-1), i presenten valors propers als que s’obtenen per la mitjana del partit (mitjana del partit = 117,2 ± 8,6 m·min-1; 115,9 ± 8,9 m·min-1en 4 contra 4 i 106,4 ± 11,4 en 6 contra 6). Aquestes diferències entre la demanda del partit (pic i mitjana) i la demanda de les tasques d’entrenament es maximitzen quan estudiem els desplaçaments realitzats a alta velocitat (>19,8 km·h-1) i esprint (>25,2 km·h-1). No obstant això, aquestes situacions de jocs reduïts sí que repliquen, aparentment, les demandes dels escenaris de màxima exigència de la competició pel que fa a acceleracions·min-1i càrrega del jugador·min-1, amb valors més elevats en el format més reduït (4 contra 4 + porters en 39 × 39 m). A més, en totes dues situacions d’entrenament, els valors obtinguts superen els que s’obtenen en la mitjana del partit, tant en la variable d’acceleracions com en càrrega del jugador per minut.

Figura 1.1. Valors mitjans de distància recorreguda (m/min) i distància recorreguda a alta velocitat (>19,8 km/h; m/min) a les anàlisis del partit i les tasques d’entrenament estudiades. Adaptat de Dalen et al. (2019).

Per tant, i com s’ha vist en treballs anteriors, sembla que aquest tipus de tasques d’entrenament no permeten que els jugadors experimentin situacions properes a les exigides als partits oficials pel que fa a distància total recorreguda i desplaçaments realitzats a alta velocitat i esprint. Com que en els últims anys han aparegut moltes publicacions que recomanen l’addició d’estímuls d’esprint en la preparació de l’esportista per minimitzar el risc de lesió (Malone et al., 2018), sembla pertinent complementar l’entrenament amb un altre tipus de pràctiques. A més, en la recerca de l’optimització de l’estat condicional dels jugadors, sembla necessari incloure estímuls que s’acostin o, fins i tot, sobrepassin les demandes de la competició; per tant, és adient que s’incorporin d’altres tipus de tasques a més de les que proposen els investigadors d’aquest treball. Situacions de joc amb dimensions de l’espai més grans (Castellano i Casamichana, 2016), situacions de finalització amb pocs jugadors i molt espai (Ade et al., 2014) o situacions analítiques de curses intermitents (Lacome et al., 2018) o esprints repetits (Rodríguez-Fernández et al., 2017) serien alternatives en aquest procés d’optimització de l’estat condicional dels jugadors.

 

David Casamichana

 

 

Referències

Ade, J.D., Harley, J.A. i Bradley, P.S. (2014). “Physiological response, time-motion characteristics, and reproducibility of various speed-endurance drills in elite youth soccer players: small-sided games versus generic running”. Int J Sports Physiol Perform, 9(3):471-9.

Castellano, J. i Casamichana, D. (2016). El arte de planificar en fútbol.Futboldelibro.

Dalen, T., Sandmæl, S., Stevens, T.G.A., Hjelde, G.H., Kjøsnes, T.N. i Wisløff, U. (2019). “Differences in Acceleration and High-Intensity Activities Between Small-Sided Games and Peak Periods of Official Matches in Elite Soccer Players”. J Strength Cond Res, DOI: 10.1519/JSC.0000000000003081. [Epub ahead of print]

Lacome, M., Simpson, B.M., Cholley, Y., Lambert, P. i Buchheit, M. (2018). “Small-Sided Games in Elite Soccer: Does One Size Fit All?” Int J Sports Physiol Perform, 1;13(5):568-576.

Malone, S., Owen, A., Mendes, B., Hughes, B., Collins, K. i Gabbett, T.J. (2018). “High-speed running and sprinting as an injury risk factor in soccer: Can well-developed physical qualities reduce the risk?” J Sci Med Sport. 2018 Mar;21(3):257-262.

Martín-García, A., Casamichana, D., Díaz, A.G., Cos, F. i Gabbett, T.J. (2018). “Positional Differences in the Most Demanding Passages of Play in Football Competition”. J Sports Sci Med. 2018 Nov 20;17(4):563-570.

Rodríguez-Fernández, A., Sánchez Sánchez, J., Rodríguez-Marroyo, J.A., Casamichana, D., i Villa, J.G. (2017). “Effects of 5-week pre-season small-sided-game-based training on repeat sprint ability”. J Sports Med Phys Fitness, 57(5):529-536. ¡

 

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.