BIHUB PATH

gener 28, 2020

Futbol
Anàlisi i Tecnologia Esportiva

L’ELABORACIÓ D’INFORMES PER ALS ENTRENADORS I COM AJUDAR-LOS EN LA PRESA DE DECISIONS

La feina dels entrenadors és prendre decisions. Es tracta d’escollir els millors jugadors en cada moment, preparar-los bé i ser capaços de proposar la millor forma de jugar per tenir èxit. En aquesta feina els tècnics tenen cada vegada més ajuda. La ciència ha començat a participar en les decisions que es prenen en el joc. En finalitzar un entrenament o un partit, qualsevol esportista trasllada als tècnics una infinitat de dades de tota mena. Si ha utilitzat un dispositiu de localització GPS, el preparador físic sabrà quina distància ha recorregut cada jugador durant la sessió, a quines velocitats, amb quina freqüència s’han produït les accions tècnico-tàctiques, les acceleracions i desacceleracions,… Si a més a més el club disposa de sistemes encara més sofisticats de recollida d’informació podrà recollir el nombre de passades, els llançaments, la distància entre jugadors, els mapes de calor de cada jugador,… També és possible parlar amb el jugador sobre la seva percepció subjectiva de l’esforç o el seu estat d’ànim. Aquestes dades poden ajudar-nos a prendre millors decisions. Per això ens interessen tant.

Tanmateix, perquè aquests informes siguin realment útils per als entrenadors i que la figura del científic de l’esport tingui rellevància real, hi ha diverses condicions que potser s’haurien de complir. En un recent treball1, Martin Buchheit suggereix tres aspectes a tenir en compte en l’elaboració d’informes per als entrenadors:

1- Tenir un adequat nivell de comprensió de les dades i de la seva anàlisi. Es tracta de tenir molt present:

 • Seleccionar els indicadors, variables i estadístiques més rellevants per ajudar a prendre decisions als entrenadors.
 • La tecnologia no és una solució per se als problemes. Les preguntes han d’estar ben orientades des del camp.
 • La validesa, fiabilitat i utilitat de les dades per respondre a les preguntes dels entrenadors han de ser valorades amb exigència.
 • A més a més dels valors p, és recomanable incorporar la importància de l’efecte en l’anàlisi de les dades. Quan es treballa amb un nombre relativament petit d’observacions o jugadors i no es poden controlar gaires variables que poden estar influint en el que succeeix, és molt difícil la interpretació de les dades amb enfocaments estadístics tradicionals.

2- Els informes han de ser atractius i informatius amb una bona presentació de les dades. Cal parar atenció a:

 • Els informes han de ser tan simples i informatius com sigui possible. Per fer-ho cal recollir poques variables; ressaltar els aspectes més destacats o les diferències significatives perquè es vegin ràpidament i incloure barres d’error on sigui possible per reconèixer la incertesa. L’efectivitat en aquest apartat depèn probablement més de les habilitats artístiques i d’una ment creativa que d’un coneixement científic adequat.
 • El format del missatge ha d’atansar-se a les expectatives, preferències i hàbits dels entrenadors i esportistes. Cal parar atenció a utilitzar d’acord amb cada context més o menys informació verbal o visual, informes en paper o digitals, interpretacions quantitatives o qualitatives o diferents tipus de figures o taules.
 • Cal recolzar-se en el contacte diari i els comentaris sobre els informes anteriors per trobar l’estratègia ideal de presentació dels informes.

3- Tenir habilitats de comunicació i actitud personal adequades per lliurar aquestes dades i informes de manera eficient a entrenadors i jugadors.

Una personalitat forta és sovint obligatòria per sobreviure professionalment, però tenir una mentalitat oberta, humilitat i ser empàtic són alguns aspectes importants a tenir en compte per tenir un impacte més gran en el treball.

 

Carlos Lago Peñas

 

Referències:

1 Buchheit, M. (2017).  Want to see my report, coach? Aspetar Sports Medicine Journal. 6: 36-43.

 

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

 • SUBSCRIU-TE
 • CONTACTE
 • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

 • Startup
 • Investigador
 • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.