BIHUB PATH

November 21, 2019

Rendiment
Esports Col·lectius
Esports Col·lectius

LA PROPOSTA DE PACO SEIRUL·LO PER A L’ENTRENAMENT EN ESPORTS D’EQUIP: L’ENTRENAMENT ESTRUCTURAT, ELS ESPAIS DE JOC I LES SITUACIONS SIMULADORES PREFERENCIALS

Uniu-vos a Paco Seirul·lo Vargas i Joan Ramon Tarrago al Certificat en Entrenament en Esports d’Equip

Unir-se ara

En els darrers anys, dos paradigmes d’entrenament (la “periodització tàctica” de Vitor Frade i “l’entrenament estructurat” de Francisco Seirul·lo) han revolucionat la manera d’entendre la preparació als esports d’equip. La proposta del professor Seirul·lo és el fruit de més de 40 anys d’investigació, reflexió i pràctica amb esportistes. En una publicació recent1 es recull amb detall bona part d’aquestes orientacions.

La proposta d’entrenament de Seirul·lo parteix d’una concepció complexa de l’ésser humà esportista (EHE). L’home i la dona esportistes estan conformats per una sèrie d’estructures hipercomplexes que es relacionen entre si de manera interactiva i retroactiva. En poques paraules, aquests components són els següents: l’estructura biològica (relacionada amb les vies energètiques), l’estructura cognitiva (responsable del procés de percepció-acció), l’estructura coordinativa (relacionada amb la mobilitat, la lateralitat i les dissociacions) l’estructura condicional (relacionada amb les capacitats motrius) l’estructura expressivo-creativa (associada amb la capacitat expressiva i les relacions interpersonals a la competició) l’estructura socio-afectiva (referent a la relació i la identificació amb els companys i el paper que representa cada un) l’estructura emotivo-volitiva (relacionada amb els sentiments propis i els estats d’ànim) i l’estructura mental (que té a veure amb com es relacionen entre si totes les estructures).

L’EHE només evolucionarà i tindrà més possibilitats de competir millor quan s’estimulin de manera equilibrada totes les estructures anteriors. L’entrenador ha de proposar tasques i situacions que comprometin l’EHE i li permetin “automillorar-se”. Així, podrà entendre millor la situació que ha de resoldre i adaptarà les seves capacitats per fer-ho. Mai no podrem dir que estem treballant al 70% o al 80%2. Depèn de cada esportista i dels interessos, la motivació o les capacitats que té. Cal oblidar les relacions lineals de causa i efecte.

Cada EHE proposa solucions personals i específiques com a conseqüència de la seva interpretació personal de les situacions que ha de resoldre. Aquesta manera d’entendre la preparació és l’entrenament estructurat. En l’optimització de l’entrenament de l’EHE reconeixem que les condicions en què es practiquen les tasques permeten o impedeixen l’automillora de l’esportista3. La preparació física o l’entrenament tècnic no existeix com a tal, el que sí que existeix és la millora de l’EHE4. Això només és possible quan l’experiència que proposa l’entrenador ofereix llibertat de decisió a partir de la reflexió individual i permet satisfer l’exigència de crear una visió personal d’aquesta experiència motriu. Les dades dels GPS, els analitzadors de lactat o els mesuradors de la freqüència cardíaca no poden ser el termòmetre de l’entrenament. No hem de confondre el que és mesurable amb el que és important.

Però la proposta del professor Seirul·lo també aporta claredat per comprendre el joc i desxifrar el “model Barça”. L’entrenador ha de contribuir a fer que l’equip i els jugadors aprenguin a interpretar constantment el que passa en cada situació del joc en dos espais diferents5: en l’espai d’intervenció, el jugador realitza una acció vers l’oponent i, en nombre reduït, els companys més propers ajuden l’executor a dur a terme l’acció de manera correcta; en l’espai de fase, la resta de companys han d’ocupar d’una determinada manera l’espai que queda lluny de la pilota. Es tracta que els jugadors aprenguin a identificar les necessitats que apareixen en cada espai i proposin els comportaments adequats en cada moment per generar superioritats numèriques (“en som més”), posicionals (“estem més ben col·locats”), socioafectives (“ens relacionem millor”) o qualitatives (“som millors”) en funció de les condicions de cada jugador implicat en l’espai d’intervenció. Aquesta comprensió del joc s’introdueix a l’entrenament mitjançant les Situacions Simuladores Preferencials (SSP). Cal generar esdeveniments a les sessions de preparació que siguin simuladors del joc-esport i que incideixin de manera preferencial en els diferents sistemes segons les normes, els espais i el nombre de jugadors que hi participen. Les SSP s’han de construir per mitjà de tasques globals, preferentment en grup, amb el joc lliure i amb l’objectiu d’aprendre el joc, no l’exercici. Cada esportista ha d’activar llavors els sistemes que cregui que responen millor a la situació creada d’acord amb les condicions i personalitat pròpies.

 

Carlos Lago Peñas

 

Bibliografia

1 Tarragó, J. R.; Massafret, M.; Seirul·lo, F. i Cos, F. (2019). Entrenamiento en deportes deportes de equipo: el entrenamiento estructurado en el FCB. Apunts. 137: 103-114.

2 Seirul·lo, F. (2009). Una línea de trabajo distinta. Revista de Entrenamiento Deportivo, 23(4): 13-18.

3 Seirul·lo, F. (1998): Valores educativos del deporte en D. Blázquez (Ed.): La iniciación deportiva y el deporte escolar (2ª edición), pp. 61-75, Barcelona: INDE.

4 Seirul·lo, F. (1993b): Preparación física aplicada a los deportes de equipo, Colección CadernosTécnico-Pedagóxicos do INEF de Galicia, A Coruña: Centro Galego de Documentación e Edicións Deportivas.

5 Seirul·lo, F. (2010). Estructura socioafectiva. Document INEFC – Barcelona. Pres de: http://www.motricidadhumana.com/estructura_socioafectiva_doc_seirul_lo_Outline_drn.pdf

 

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.