BIHUB PATH

octubre 8, 2019

Psicologia
Psicología
Esports Col·lectius
Team sports performance

LA INFLUÈNCIA DE L’ESTIL DE LIDERATGE DE L’ENTRENADOR EN LES LESIONS AL FUTBOL D’ELIT

Disposar de tots els jugadors sans i preparats per competir és un dels objectius principals de la preparació al futbol d’alt nivell. El cost econòmic mensual de la lesió del jugador d’un equip que participa en la Lliga de Campions és de 500 000 €.1 A més, també s’ha de comptar amb les conseqüències negatives en el rendiment de l’equip.

Els investigadors i els clubs treballen per descobrir els factors que augmenten o redueixen les probabilitats de patir una lesió, i el comportament de l’entrenador pot ser molt rellevant. Sabem, per exemple, que canviar de tècnic incrementa el nombre de lesions musculars als equips.2 La freqüència de lesions musculars és 2,3 vegades més alta en les dues setmanes posteriors a l’arribada del nou preparador i 1,9 vegades superior un mes després.

A més, en una investigació recent3 s’ha demostrat que l’estil de lideratge de l’entrenador està correlacionat amb les lesions i la disponibilitat dels jugadors per entrenar i competir. A l’estudi, publicat el 2018 a la revista British Journal of Sports Medicine, es van analitzar 36 equips d’elit de 17 països europeus durant el període del 2012 al 2016. A cada reunió anual de final de temporada, el cap dels serveis mèdics de cada club va avaluar l’estil de lideratge de l’entrenador principal del seu equip mitjançant l’escala Global Transformational Leadership (GTL).4. El responsable de cada equip mèdic va respondre a set preguntes sobre la seva percepció del comportament més o menys democràtic del preparador mitjançant una escala de Likert de 5 punts, des de “rarament o mai” (puntuació = 1) a “molt freqüentment, si no sempre” (puntuació = 5). Sembla que les puntuacions més altes indiquen un estil de lideratge més democràtic, i les més baixes, el contrari. Les set puntuacions es van utilitzar per establir una nota mitjana per a cada preparador. Es van classificar els equips en tres grups en funció de la puntuació aconseguida per l’entrenador segons el seu estil de lideratge més o menys democràtic: nivell baix (valors 1-2), moderat (3) o alt (4-5). Els metges també van especificar la freqüència i el tipus de lesió en els seus equips durant la temporada, així com la participació dels jugadors en les sessions d’entrenament i els partits de competició.

Dels resultats en podem extreure quatre conclusions principals:

 • Hi ha una correlació entre l’estil de lideratge, la incidència de lesions greus i l’assistència dels jugadors a l’entrenament.

 

 • Es va observar una menor incidència de lesions greus als equips en què l’entrenador tendia a utilitzar un estil de lideratge democràtic o participatiu. Amb la correlació entre ambdós aspectes s’explica el 6% de la variació en la freqüència de lesions greus.

 

 • L’índex d’assistència dels jugadors a les sessions d’entrenament va ser més elevat quan l’entrenador animava i reconeixia l’esforç dels integrants del cos tècnic, promovia el pensament innovador, fomentava la confiança i actuava com a model de comportament. La participació va ser un 4% més elevada als equips en què l’entrenador presentava un nivell alt de comportament democràtic en comparació amb els entrenadors que en presentaven un nivell baix (81% i 85%, p< 0,05).

 

 • La incidència de lesions greus va ser d’un 29% a un 40% menor (p< 0,05) als clubs en què l’entrenador projectava una visió clara i positiva, donava suport als integrants del cos tècnic i animava i reconeixia els èxits dels jugadors.

Com a aplicació pràctica, s’aconsella que l’entrenador consideri establir una sèrie de patrons d’actuació per disminuir el risc de lesió:

 1. Centrar-se en la preparació de l’equip.
 2. Remetre la preparació del jugador als col·laboradors, que milloraran la condició física dels esportistes, en reduiran els riscos de lesió, en milloraran la recuperació després dels partits i n’ajudaran a augmentar l’autoeficàcia.
 3. Preguntar i demostrar interès pel treball individual. Els col·laboradors se sentiran més valorats i els jugadors s’implicaran més en allò que fan.
 4. Introduir els continguts de la preparació individual en la planificació de l’equip. També es considera càrrega d’entrenament.
 5. Individualitzar la preparació del jugador. Cada esportista té necessitats diferents: hi ha cultures esportives diferents, posicions específiques, antecedents lesionals, edats, motivacions, etc.

En qualsevol cas, a banda dels beneficis de l’estil de lideratge democràtic, inclinar-se per un model de direcció més autoritari o de ‘deixar fer’ pot ser recomanable en altres circumstàncies. Dependrà d’altres factors com ara l’edat dels jugadors, el moment de la seva vida esportiva, el temps disponible per entrenar, si la situació per resoldre és controlable o no o la cultura esportiva del club. És molt possible que adaptar el tipus d’intervenció a les necessitats de cada situació sigui una de les competències més importants del preparador per assolir l’èxit en l’esport d’alt nivell.

 

Carlos Lago Peñas

 

Bibliografia

1 Ekstrand, J. (2013). Keeping your top players on the pitch: the key to football medicine at a professional level. British Journal of Sports Medicine. 47:723–724.

 

2 Donmez, G.; Kudas, S.; Yörübulut, M.; Yildirim, M.; Babayeva, N. i Torgutalp, S. (2018). Evaluation of Muscle Injuries in Professional Football Players: Does Coach Replacement Affect the Injury Rate? Clinical Journal of Sport Medicine.

 

3 Ekstrand, J.; Lundqvist, D.; Lagerbäck, L.; Vouillamoz, M.; Papadimitou, N. i Karlsson, J. (2018). Is there a correlation between coaches´ leadership styles and injuries in elite football teams? A study of 36 elite teams in 17 countries. Br J Sports Med 2018; 52: 527-531.

4 Carless, S. A.; Wearing, A. J. i Mamm, L. A. (1990). A short measure of transformational leadership. J Bus Psychol. 14: 389-405.

 

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

 • SUBSCRIU-TE
 • CONTACTE
 • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

 • Startup
 • Investigador
 • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.