BIHUB PATH

gener 14, 2022

Psicologia

La importància del temps de joc i la justícia de les decisions preses pel preparador

By Carlos Lago Peñas.

Als esports d’equip, el temps de joc que gaudeixen els jugadors a la competició és un recurs limitat molt valorat pels esportistes. A l’handbol, per exemple, l’entrenador ha de distribuir 420 minuts de joc (60 minuts de partit per 7 jugadors) entre un mínim de 16 jugadors, cosa que suposa amb prou feines 26 minuts de mitjana per a cada jugador. Al futbol, els 990 minuts (90 minuts de partit per 11 jugadors) s’han de repartir entre més de 25 esportistes; en aquest cas, els futbolistes s’han de conformar amb un màxim de 40 minuts per trobada de mitjana. A conseqüència d’aquesta realitat, la rivalitat interna i la lluita pel temps de joc és una característica destacada als esports col·lectius d’elit. Jugar més o menys té molt a veure amb la possibilitat de demostrar el talent que es posseeix i pot dur a millorar un contracte, o el contrari. Per aquesta raó, l’entrenador ha de gestionar adequadament aquesta distribució del temps de joc. Una bona o mala decisió pot tenir conseqüències directes en el rendiment de l’equip: la percepció dels jugadors sobre l’equitat a l’assignació dels minuts de joc pot influir en la dinàmica de l’equip i la motivació i satisfacció dels jugadors amb l’entrenador. Una distribució injusta pot iniciar conflictes interns destructius que alhora poden provocar un rendiment pobre a la competició, mentre que la justícia percebuda pot aconseguir el contrari.

“Al bàsquet, els jugadors que t’odien són normalment aquells que creuen que no juguen tant com mereixen”. Phil Jackson, entrenador dels Chicago Bulls i de Los Angeles Lakers, al seu llibre 11 Anells.

Una investigació1 recent ha analitzat com influeix el temps de joc que gaudeixen els jugadors a la competició i la seva percepció sobre la justícia de les decisions de l’entrenador, en la satisfacció que els esportistes tenen sobre el seu preparador. L’estudi, publicat recentment a la revista Cogent Social Science, es va basar en l’anàlisi de 231 jugadors d’elit noruecs d’hoquei gel (n=155) i d’handbol (N=76). L’edat dels jugadors estava entre els 17 i els 37 anys (edat mitjana de 22,7) i el temps jugant a alt nivell es va situar entre un mes i 14 anys (valor mitjà de 3,7 anys). El nombre de jugadors per equip que van participar a l’estudi va ser d’entre 11 i 20 esportistes, amb una mitjana de 12,8 jugadors. Els jugadors es van distribuir en 3 grups d’acord amb el temps de joc que van disputar: per sota de la mitjana de l’equip, en la mitjana o per sobre de la mitjana. La justícia percebuda de les decisions de l’entrenador es va mesurar mitjançant el qüestionari de De Backer (2011).2 L’escala consisteix en 9 ítems que van de 1 a 5 punts i analitzen la percepció dels jugadors sobre la justícia de l’entrenador a les seves decisions. Per exemple, “Els minuts que jugo són justos segons el meu rendiment” o “El meu entrenador pren decisions que són correctes i adequades”. Finalment, la satisfacció amb l’entrenador es va mesurar mitjançant l’Athlete Satsifaction Questionarie (ASQ) de Riener i Chellandurai (1988).3 L’ASQ mesura la satisfacció amb l’entrenament i les instruccions proporcionades per l’entrenador, el tracte personal i la satisfacció sobre com el tècnic aconsegueix treure el millor dels jugadors.

Els resultats suggereixen diverses conclusions molt rellevants:

 • El temps de joc i la percepció dels jugadors sobre la justícia de les decisions preses per l’entrenador prediuen la satisfacció dels esportistes amb el seu tècnic. A més temps de joc i més percepció de justícia, major satisfacció amb el treball de l’entrenador (p<0.01).
 • La justícia de les decisions de l’entrenador sembla ser més rellevant pels jugadors que el temps de joc a la competició.
 • La qualitat de l’entrenament i les instruccions, així com el feedback positiu també estan molt relacionats amb la satisfacció dels jugadors amb el seu entrenador.

A un entorn competitiu i orientat cap a la consecució de bons resultats, guanyar és una prioritat que pot prevaler sobre altres valors. Convertir-se en membre d’un equip d’elit implica la subordinació de l’interès propi al del grup i, paradoxalment, l’interès propi es promou millor d’aquesta manera. L’interès del grup té a veure amb el fet que els esportistes més hàbils estiguin al camp perquè augmenta la probabilitat d’èxit.4 No obstant això, el tracte just i coherent dels entrenadors pot facilitar el respecte i l’orgull dels jugadors, cosa que anima les persones a acceptar decisions desfavorables i facilita el compromís, la lleialtat i l’esforç en nom de l’equip.5

Com explica Seirul·lo,6,7 als esports d’equip, el joc només és possible si es compta amb els companys, si ets capaç d’aconseguir alts nivells d’interacció amb ells i el compromís d’una participació col·lectiva necessària, que ha de transformar el significat individual de guanyar. Apareix llavors la cultura col·lectiva del joc on es confirmen les relacions interpersonals, identificant diferents codis de comunicació i vincles emocionals amb els components de l’equip que permeten conèixer els esdeveniments del joc des d’una altra dimensió específica. L’entrenament que s’ha de realitzar per aconseguir optimitzar l’estructura socioafectiva i permetre ser eficient a les properes situacions viscudes haurà de tenir en compte els següents punts:

 • Proposar canals de comunicació clars per a la nostra informació, perquè aquests judicis siguin eficaços i puguin optimitzar la personalitat socioafectiva dels nostres jugadors.
 • Facilitar alternatives a les conclusions dels judicis que van ser negatius durant l’acompliment d’aquest esdeveniment, per intentar modificar aquella predisposició no desitjada i aconseguir que el jugador accepti modificar els seus prejudicis de cara a futures situacions.
 • Optimitzar els nivells d’autogestió del grup perquè actuï immediatament davant l’aparició d’aquests judicis negatius i el jugador se senti partícip d’aquesta autogestió.

Referències:

1 Giske, R., Rodahl, S., Johansen, B, & Høigaard, R. (2021) Self-reported playing time and justice as predictors of coach satisfaction: An analysis of elite ice-hockey and handball players, Cogent Social Sciences, 7:1, 1860452, DOI: 10.1080/23311886.2020.1860452

2 De Backer, M., Boen, F., Ceux, T., De Cuyper, B., Høigaard, R., Callens, F., & Vande Broek, G. (2011). Do perceived justice and need support of the coach predict team identification and cohesion? Testing their relative importance among top volleyball and handball players in Belgium and Norway. Psychology of Sport and Exercise, 12(2), 192–201. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.201009.009

3 Riemer, H. A., & Chellandurai, P. (1998). Development of the athlete satisfaction questionnaire (ASQ). Journal of Sport & Exercise Psychology, 20(2), 127–156. https://doi.org/10.1123/jsep.20.2.127

4 Gaffney, P. (2015). The nature and meaning of teamwork. Journal of the Philosophy of Sport, 42(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/00948705.2014.941849

5 B Tyler, T., Degoey, P., & Smith, H. (1996). Understanding why the justice of group procedures matters: A test of the psychological dynamics of the group-value model. Journal of Personality and Social Psychology, 70(5), 913–930. https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.5.913

6 Seirul-lo, F. (2010). Estructura sociafectiva. Documento INEFC – Barcelona. http://www.motricidadhumana.com/estructura_socioafectiva_doc_seirul_lo_Outline_drn.

7 Seirul-lo, F. (editor). (2017). El entrenamiento en lo deportes de equipo. Barcelona: Mastercede.

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

 • SUBSCRIU-TE
 • CONTACTE
 • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

 • Startup
 • Investigador
 • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.