BIHUB PATH

juliol 1, 2022

Salut i Benestar
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius

La importància del descans en el rendiment dels joves futbolistes

By BIHub Team.

Estudiar al matí, entrenar a la tarda. Des que sona el despertador fins que arriba el moment d’anar a dormir, el dia a dia d’un jove esportista està marcat per una estricta rutina que ocupa pràcticament totes les hores hàbils de la seva jornada. Aquests alts nivells d’activitat poden derivar en una tendència a anar a dormir tard que, sumada a la necessitat d’aixecar-se d’hora per acudir al centre d’estudis l’endemà, tenen com a conseqüència immediata una reducció considerable de les hores de son. I és que, segons els estudis de Halson i Juliff (2017) i Watson (2017), els joves atletes tendeixen a experimentar una menor qualitat i quantitat de son en comparació amb la població general.

Malgrat tractar-se d’un dels pilars del rendiment esportiu, molts joves atletes experimenten dificultats per agafar el son i, per tant, descansar correctament. Inevitablement, aquesta falta de descans té un impacte negatiu tant en el rendiment acadèmic com en l’esportiu. Diversos aspectes fonamentals es veuen afectats, com el rendiment físic i neurocognitiu, la incidència en les lesions o la regulació de l’estat anímic. Aspectes que, tal com s’ha demostrat científicament (Halson i Juliff, 2017; Malhotra, 2017), experimenten una millora substancial amb un correcte descans.

Partint d’aquesta premissa, la coordinadora del Servei d’Atenció Integral a l’Esportista de la Masia, Ana Merayo, va encapçalar un estudi pioner (referència a baix)  durant la temporada 2018/2019 que va avaluar la quantitat i la qualitat del son dels seus joves esportistes i la seva relació amb l’estat emocional i el rendiment acadèmic. L’estudi va prendre com a mostra a 261 futbolistes de les categories inferiors del FC Barcelona. Els rangs d’edat dels participants van ser establerts en funció dels criteris de la Fundació Americana del Son (NSF), així van ser dividits en 3 grups: 88 participants de 7 a 11 anys, 114 participants de 12 a 15 anys i 59 participants de 16 a 25 anys. Els joves atletes van haver de respondre a tres qüestionaris: SDSC, PANAS i SVS, encarregats de mesurar la distribució del son, el benestar i l’estat anímic. En el cas del grup d’edat comprès entre els 7 i els 11 anys, van ser completats pels seus pares o tutors legals. Les dades recopilades pels tres qüestionaris van ser complementats amb la informació extreta del diari del son de cadascun dels participants.

 

Relació entre la quantitat i la qualitat del son en els joves futbolistes

La quantitat de son dels joves futbolistes va ser avaluada a partir dels diaris del son, que van ser completats pels participants cada matí després d’aixecar-se. A través d’aquest diari, es van poder extreure dades com l’hora aproximada en la qual es comença a dormir, la quantitat de desvetllaments nocturns i el moment i la raó pels quals aquests últims es produeixen. Aquest procediment va determinar que la mitjana d’hores de son dels participants és significativament menor a la recomanada per la NSF i, al seu torn, que els atletes més grans tendeixen a dormir menys hores que els atletes més joves.

Aquests resultats van ser posats en comú amb les dades extretes de l’escala de distribució de son (SDSC), utilitzats per valorar la qualitat de son dels participants mitjançant el seu comportament i les seves pertorbacions. El qüestionari va consistir en una avaluació de 27 elements a través de l’escala Likert-5, en la qual una major puntuació indica una pitjor qualitat del son. A partir de les dades recopilades, es va poder determinar que la mitjana de qualitat del son excedia els 39 punts, xifra límit per diagnosticar un desordre en el son. Els resultats de SDSC obtinguts pels participants majors de 14 anys van ser significativament majors que aquells obtinguts pel grup de 7-11 anys (35,59 punts). Si bé és cert que els resultats van diferir lleugerament en relació amb els obtinguts a partir dels diaris del son, es va poder corroborar que dormir poques hores està correlacionat amb l’empobriment de la qualitat del son, sent aquesta més notable en els futbolistes de major edat.

Resultats de la qualitat del son obtinguts a partir del qüestionari SDSC

Les dades recopilades a partir dels diaris del son i el qüestionari SDSC van ser posats en comú amb els resultats extrets a partir dels qüestionaris SVS i PANAS (encarregats de mesurar el benestar i l’estat anímic). A través d’aquesta comparativa, es va poder determinar que el nombre d’hores de son i la qualitat d’aquestes són inversament proporcionals al benestar dels joves futbolistes.

 

Impacte negatiu en el rendiment acadèmic i esportiu

La principal troballa al qual es va poder arribar a través d’aquest estudi és que els joves futbolistes tendeixen a dormir menys i tenir pitjor qualitat de son en relació amb els estàndards recomanats. La conseqüència immediata de l’empobriment del descans és l’impacte negatiu en els resultats acadèmics, i camps com l’agudesa mental i les habilitats neurocognitives, fonamentals tant en aprenentatge com en rendiment, es veuen ressentits. 

D’altra banda, la relació entre la qualitat i la quantitat del son va quedar definida com a fonamental en el desenvolupament físic i mental dels joves futbolistes, especialment en els menors de 18 anys. Malgrat conèixer la seva importància, es va poder detectar que els participants en l’estudi dormien menys hores de les recomanades i la seva qualitat de son, tal com va ser demostrat pels qüestionaris SDSC, era menor. 

En definitiva, l’estudi va llançar llum sobre la importància del descans en el rendiment físic i acadèmic en els joves esportistes. Dels 261 futbolistes que van participar en l’estudi, els millors resultats pel que fa a qualitat i quantitat del son van ser obtinguts per aquells amb millor rendiment acadèmic.

 

Referència
Ana Merayo, Jose Miguel Gallego, Oscar sans, Lluis Capdevila, Alex Iranzo,
Dai Sugimoto & Gil Rodas (2021): Quantity and quality of sleep in young players of a professional
football club, Science and Medicine in Football, DOI: 10.1080/24733938.2021.1962541

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.