15 gener, 2019

INFLUEIXEN LES HABILITATS MENTALS DEL FUTBOLISTA EN EL RISC DE LESIÓ?

Rendiment Esportiu
Blog
160K

Johan Cruyff deia que “el futbol és un esport a què es juga amb el cervell”. Durant un partit se succeeixen una quantitat ingent de situacions i estímuls que la ment del futbolista ha de processar. De com hi respongui dependrà gran part del seu rendiment, motiu pel qual els millors jugadors no són només els que tenen el talent i el coneixement tàctic del joc, sinó els que disposen d’habilitats mentals suficients per superar la resta.

Aquestes habilitats, tot i que encara que no es valoren del tot, es consideren ja una part rellevant del rendiment. Però la seva importància podria anar més enllà: influeixen també en el risc de lesió, fins i tot de recurrència, una vegada que el jugador torna a la competició? Aquesta és la idea que sosté un editorial publicat a la revista Apunts. Medicina de l’Esport i en què ha participat Ricard Pruna, cap dels serveis mèdics del FC Barcelona.

 

Estratègies d’habilitat mental

La intel·ligència en el joc engloba molts paràmetres, com el temps de reacció, la memòria, l’anticipació, la percepció del temps i l’espai, l’atenció o la capacitat de presa de decisions. Molts d’aquests paràmetres —especialment l’últim— es troben alterats en situacions d’estrès continuat, i diversos estudis han observat que l’estrès augmenta considerablement el risc de lesió. De fet, una disminució en el rendiment cognitiu pot portar a canvis en la biomecànica i en l’execució correcta d’accions que es presenten durant un partit.

 “Quan parlem d’habilitats mentals ens referim tant a habilitats de percepció dels estímuls (visuals, sonors) com a habilitats cognitives que impliquen un procés més integrat, a la formació de patrons a partir d’aquests estímuls”, explica Pruna. Per potenciar-les, per augmentar el rendiment i disminuir el risc de lesió, a l’editorial es recullen diferents estratègies a diferents nivells.

És important entrenar la capacitat d’atenció, però també l’habilitat de canviar el focus de l’atenció. En un partit hi ha situacions en què els jugadors han de dirigir-la a zones molt àmplies i altres en què l’han de concentrar en parcel·les molt més delimitades. També cal prestar una atenció especial a l’estat emocional, tant fora com dins del camp. La probabilitat de lesió és més freqüent en jugadors que se senten deprimits, que estan enfadats o fins i tot que pateixen nostàlgia. Pel moment del partit es poden proporcionar eines basades en un diàleg intern —amb paraules o frases “gallet”, per exemple— que permeten apartar pensaments negatius o concedir-se períodes de descans mental.

També pot ser beneficiós plantejar estratègies de visualització i relaxació. Les primeres contribueixen a la formació de memòries de patrons corporals. Les segones poden ser útils en múltiples contextos, tant relacionats amb la competició com durant la recuperació de lesions. Fins i tot l’atenció vers el dolor pot ser beneficiosa. Encara que certa visió tradicional consideri positiu competir amb dolor, gestionar-ne adequadament l’atenció, tant en la recuperació com durant el mateix joc, pot millorar l’autocalibratge del risc.

Encara no hi ha evidències sòlides de la utilitat d’aquestes tècniques, però sí indicis, entre els quals es troben els d’un estudi suec que es va proposar avaluar diversos d’aquests principis. Per a l’estudi es van seleccionar 32 jugadors d’alt nivell que, segons el seu estat psicosocial, podrien presentar un risc més elevat de lesió. A la meitat se’ls va realitzar un programa d’intervenció per entrenar sis habilitats mentals (incloses l’atenció, la relaxació i la gestió de l’estrès) en 6-8 sessions distribuïdes en 4-5 mesos. Durant aquest temps, només es van produir 3 lesions en 3 dels jugadors, en contrast amb les 21 lesions en 13 jugadors que van patir els que no van rebre el programa.

 

Al FC Barcelona

Els serveis mèdics del club apliquen actualment diversos d’aquests principis, especialment durant la recuperació de lesions. “Utilitzem circuits de llums aleatòries que produeixen una sobrecàrrega o una cascada d’estímuls per entrenar l’atenció”, explica Pruna. “També fem servir tècniques de visualització, treballs de propiocepció o d’estímuls anímics positius”. Per estudiar l’estrès fisiològic, “mesurem la càrrega externa que apliquem mitjançant dispositius GPS, però també la càrrega interna amb el mètode d’avaluació d’esforç percebut aprovat per la UEFA o amb marcadors sanguinis de fatiga, com la ferritina i la interleucina 1, entre d’altres”.

En l’aplicació d’aquestes eines també es té en compte el perfil del jugador. “Hi ha jugadors que anomenem camp-independents”, comenta Pruna. “Són molt creatius i tenen molta capacitat de generar patrons d’acció. Per contra, també n’hi ha de camp-dependents: són menys creatius i tendeixen a copiar patrons d’altres jugadors. Requereixen més incidència pel que fa a entrenaments d’atenció i visualització durant la recuperació perquè no perdin habilitat i per reduir el risc de lesió a la tornada a la competició”.

“Al club tenim molt poques recurrències de lesions i creiem que un dels motius pot ser l’atenció que posem en aquestes habilitats. La incorporació d’aquestes tècniques en el procés de recuperació dona solidesa a la idea que influeixen en el risc de lesió. A més, permeten que els jugadors es reincorporin amb un alt rendiment des del primer moment de la seva tornada”, conclou Pruna.

 

 

L’equip del Barça Innovation Hub

NOTES RELACIONADES

EN QUINES VARIABLES ENS FIXEM ELS PREPARADORS PER PRENDRE DECISIONS?

De totes les variables que ens ofereixen avui en dia els sistemes de monitoratge i registre de l’activitat dels nostres jugadors, quina és la informació més rellevant? És una pregunta a la qual probablement s’enfrontaran tots els tècnics quan comencin a gestionar el gran volum d’informació que es genera a cada sessió d’entrenament.

L’ORIENTACIÓ D’UN JUGADOR, CLAU PER ALS MODELS PREDICTIUS AL FUTBOL

Aquesta setmana, Carlos Rodríguez presentarà a l’OptaPro Forum l’estudi que s’està duent a terme al club sobre l’orientació corporal dels jugadors en diferents situacions del joc. Hem parlat amb ell perquè ens doni una breu explicació del projecte.

DESXIFRANT EL “MODEL BARÇA”

Per primera vegada, la nostra nova investigació ens aporta alguna informació sobre la metodologia dels entrenaments i, possiblement, els secrets de l’èxit del club.

NOVES DADES SOBRE LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES EN ELS JUGADORS DE BÀSQUET

Un jugador de bàsquet duu a terme aproximadament mil accions de mitjana en un partit i, com a mínim, una de cada deu requereix una alta intensitat. L’anàlisi detallada d’aquestes demandes físiques permet optimitzar els entrenaments, millorar el rendiment i disminuir el risc de lesions.

EL TIPUS DE LESIÓ A L’HANDBOL POT VARIAR SEGONS LA POSICIÓ, LA CATEGORIA I L’ESTAT MADURATIU DELS JUGADORS

ÉS POSSIBLE FORMAR UN ESPORTISTA “IRROMPIBLE”?

Si es coneixen cada vegada millor els beneficis de la càrrega d’entrenament, es podria formar algun dia un esportista “irrompible”? Un article recentment publicat al British Journal of Sports Medicine va unir els esforços d’investigadors i professionals per abordar aquesta qüestió.

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

Salut i Benestar
Rendiment Esportiu
Blog

EL GRAN DESCONEGUT EN LES LESIONS MUSCULARS: EL TEIXIT CONNECTIU DE LA MATRIU EXTRACEL·LULAR

Un editorial publicat a la revista The Orthopaedic Journal of Sports Medicine —en el qual han participat membres dels serveis mèdics del club— proposa considerar l’arquitectura íntima de la zona afectada, valorar la matriu extracel·lular com un element fonamental en el pronòstic de la lesió.

LESIONS D’ISQUIOTIBIALS I ALTRES LESIONS MUSCULARS EN NENS I JOVES ATLETES

Aquest és un dels escassos estudis dirigits a estudiar les lesions d’isquiotibials en nens i joves. Els resultats n’indiquen que el risc és inferior al dels adults però ni molt menys menyspreable, i que va en augment progressiu amb l’edat.

Rendiment Esportiu
Blog

DE QUÈ TRACTA REALMENT LA GESTIÓ DE LA CÀRREGA?

En aquest article, Tim Gabbett i el seu equip proporciona una guia fàcil d’usar per als professionals quan descriuen als entrenadors la finalitat general de la gestió de la càrrega.

Rendiment Esportiu
Blog

N’HI HA PROU AMB DUES SETMANES PER AUGMENTAR EL VOLUM I LA FORÇA MUSCULAR

Per primer cop s’ha demostrat que no calen mesos d’entrenament, sinó que dues setmanes d’un exercici adequat són suficients per millorar significativament tant el volum com la força muscular.

NUTRICIÓ DE RECUPERACIÓ PER AL FUTBOL: CONSTRUIR UN EQUIP

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

UNA CLASSIFICACIÓ OBJECTIVA PER A LES LESIONS MUSCULARS

Una classificació objectiva i bona milloraria la precisió en el pronòstic, permetria ajustar el tractament i reduir el risc de re-lesió.

L’ESTUDI DE LES ACCELERACIONS I DESACCELERACIONS D’ALTA INTENSITAT AL FUTBOL

Una nova dimensió d’anàlisi ens planteja que les acceleracions màximes ocorren amb una freqüència superior a 8 vegades respecte a les accions d’esprint.

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

CÀRREGA D’ENTRENAMENT EN PRETEMPORADA I RISC LESIONAL

La pretemporada o la fase preparatòria de la temporada és un dels moments de la temporada en què se solen cometre els “errors” de gestió de càrrega d’entrenament més importants.

Rendiment Esportiu
Blog

Els jugadors estan ben perfilats en relació amb la pilota?

A través de la visió per ordinador podem identificar alguns dèficits relatius a l’orientació corporal dels jugadors en diverses situacions del joc.

El diagnòstic per imatge a la medicina esportiva: present i futur

Les lesions musculars suposen més del 30% de totes les lesions que es produeixen en esports com el futbol.

VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

GUARDEU EL DIA AMB LES NOSTRES NOTÍCIES

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Empresa

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.