BIHUB PATH

setembre 24, 2019

EL QUOCIENT H:Q I COM ES RELACIONA AMB LES LESIONS DELS MÚSCULS ISQUIOSURALS

Rendiment Esportiu
Medical services and wellness
318K

Dades epidemiològiques

Les lesions són una de les preocupacions centrals en l’àmbit de l’esport, ja que representen la principal causa d’interrupció en la preparació de l’esportista. A més, en el cas dels esports d’equip, una lesió no implica només el desentrenament del jugador, sinó que repercuteix en tot el grup en comprometre’s la preparació des del punt de vista tàctic. En aquest sentit, les lesions musculars són les més prevalents a l’esport; en concret, la lesió dels isquiosurals (o isquiotibials) és una de les més comunes als esports amb cursa, canvis de ritme constants o desacceleracions brusques de la cama, com en els llançaments al futbol.A banda de l’elevada incidència de la lesió dels isquiosurals, un dels problemes capitals que planteja és l’elevat índex de recurrència: prop del 13% dels jugadors pateixen una recaiguda la primera setmana després de tornar a l’entrenament en grup, i prop del 8%, la segona setmana (Seward i Orchar, 2004). 

Entre els factors de risc trobem els no modificables, com l’edat, la raça o els antecedents de lesions semblants, i els modificables, com la falta de força i flexibilitat, la fatiga o el desequilibri de força entre els músculs agonistes i antagonistes (de Hoyo et al., 2013). En aquest últim cas, tot i que sembla que a la bibliografia hi ha certa controvèrsia al voltant del vincle entre la força aïllada dels isquiosurals i el risc de lesió, les dades científiques deixen poc marge de dubte sobre la relació del desequilibri entre aquests músculs i els seus antagonistes (músculs quàdriceps) amb la incidència lesional.

Quocient isquiosurals:quàdriceps

El quocient isquiosurals:quàdriceps (H:Q, per les sigles en anglès) fa referència a la relació entre els moments de força màxima de tots dos grups musculars, i se n’ha correlacionat la descompensació amb un gran risc de lesió de la musculatura posterior de la cama en els futbolistes professionals (Croisier et al., 2008; Grygorowicz et al., 2017). Tradicionalment, el quocient H:Q s’ha calculat com la força màxima concèntrica dels isquiosurals dividida entre la força màxima dels quàdriceps (Hcon:Qcon) per a una mateixa velocitat angular. Tanmateix, amb el temps, diferents autors han suggerit que la relació de la força agonista-antagonista en l’extensió i la flexió del genoll es descriu millor com el quocient entre el moment de força màxima dels isquiosurals en contracció excèntrica i el moment de força màxima dels quàdriceps en contracció concèntrica (Hecc:Qcon). L’anomenem ‘quocient H:Q funcional’. Així, en un estudi (Croisier et al., 2008) es va avaluar la força isocinètica en 462 futbolistes professionals durant la pretemporada, amb l’objectiu d’establir si amb la presència de desequilibris entre la musculatura antagonista de les dues cames es podrien predir possibles lesions dels isquiosurals mitjançant el seguiment durant la temporada (9 mesos), i si normalitzar aquests desequilibris amb un treball compensatori de la musculatura isquiosural reduiria el risc de lesió.

A la taula 1 es recullen els resultats obtinguts dels 216 jugadors (47%) que van presentar desequilibris en el quocient H:Q, i els diferents quocients i velocitats angulars en què es van observar.

Taula 1. Relació de jugadors que van presentar desequilibris en els grups musculars de les cames (Croisier et al., 2008).

Amb el quocient tradicional (Hcon:Qcon) no es va detectar més del 30% (el 55% i el 38% comparat amb el 87%) dels desequilibris manifestats per mitjà del quocient funcional (Hecc:Qcon).

Un cop avaluats, es va classificar els 462 participants d’acord amb la presència o l’absència de desequilibri muscular durant la pretemporada. En el grup amb desequilibri muscular, es va subdividir els individus en funció de la realització o l’omissió de treball compensatori. Al seu torn, es va dividir els que van fer aquest treball segons si havien realitzat o no una prova posterior per comprovar si havien corregit aquests desequilibris mitjançant el treball compensatori (taula 2). 

Taula 2. Freqüència de les lesions dels músculs isquiosurals en els 4 grups (Croisier et al., 2008).

Sorprèn el fet que, segons les dades obtingudes, els jugadors amb desequilibris en el quocient H:Q durant la pretemporada van presentar 4 vegades més incidència lesional que els que no van presentar desequilibris (16,5% i 4,1%). Així doncs, el treball compensatori per corregir els desequilibris, avaluat en una prova posterior, va reduir el risc de lesió i no es van trobar diferències significatives en la freqüència lesional entre aquest grup i el grup sense desequilibris durant la pretemporada. Per acabar, els jugadors amb un quocient funcional Hecc:Qconmés gran d’1,40 no van patir cap lesió muscular als isquiosurals. Per tant, es podria plantejar la xifra d’1,40 per al quocientHecc:Qconcom a punt de tall a partir del qual es reduiria el risc de lesió. Basant-nos en les darreres investigacions científiques, s’han anat proposant diferents punts de tall. Un dels més estesos, i que encara s’utilitza en l’actualitat (erròniament), estableix un quocient H:Q més gran de 0,60 com a límit a partir del qual disminueix el risc de lesió. No obstant això, fa referència al quocient tradicional Hcon:Qcon, que, com hem comprovat, té limitacions a l’hora de detectar desequilibris musculars.

Conclusions

El risc de lesió és un dels principals factors que limiten el rendiment, si no el més important. Per tant, el paper de la prevenció de lesions és clau per augmentar el rendiment esportiu. Per a l’èxit d’un equip, és important avaluar els possibles desequilibris musculars amb el quocient H:Q en esports que comprometen la musculatura isquiosural, com en el cas del futbol. Si es presenten aquests desequilibris, també és determinant corregir-los amb exercicis compensatoris. 

 

Apunta’t al Certificat en Metge d’Equip – Conceptes essencials

 

L’equip Barça Innovation Hub

 

BIBLIOGRAFIA

Croisier, J. L., Ganteaume, S., Binet, J., Genty, M., i Ferret, J. M. (2008). “Strength imbalances and prevention of hamstring injury in professional soccer players: a prospective study”. The American Journal of Sports Medicine, 36(8), 1469-1475.

De Hoyo, M., Naranjo-Orellana, J., Carrasco, L., Sañudo, B., Jiménez-Barroca, J. J. i Domínguez-Cobo, S. (2013). “Revisión sobre la lesión de la musculatura isquiotibial en el deporte: factores de riesgo y estrategias para su prevención”. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 6(1), 30-37.

Grygorowicz, M., Michałowska, M., Walczak, T., Owen, A., Grabski, J. K., Pyda, A. i Kotwicki, T. (2017). “Discussion about different cut-off values of conventional hamstring-to-quadriceps ratio used in hamstring injury prediction among professional male football players”. PloS One, 12(12), e0188974.

Seward, H. i Orchard, J. (2004). AFL injury report 2003. Sport Health, 22(2), 7.

 

NOTES RELACIONADES

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

EL GRAN DESCONEGUT EN LES LESIONS MUSCULARS: EL TEIXIT CONNECTIU DE LA MATRIU EXTRACEL·LULAR

Un editorial publicat a la revista The Orthopaedic Journal of Sports Medicine —en el qual han participat membres dels serveis mèdics del club— proposa considerar l’arquitectura íntima de la zona afectada, valorar la matriu extracel·lular com un element fonamental en el pronòstic de la lesió.

DE QUÈ TRACTA REALMENT LA GESTIÓ DE LA CÀRREGA?

En aquest article, Tim Gabbett i el seu equip proporciona una guia fàcil d’usar per als professionals quan descriuen als entrenadors la finalitat general de la gestió de la càrrega.

N’HI HA PROU AMB DUES SETMANES PER AUGMENTAR EL VOLUM I LA FORÇA MUSCULAR

Per primer cop s’ha demostrat que no calen mesos d’entrenament, sinó que dues setmanes d’un exercici adequat són suficients per millorar significativament tant el volum com la força muscular.

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

Els jugadors estan ben perfilats en relació amb la pilota?

A través de la visió per ordinador podem identificar alguns dèficits relatius a l’orientació corporal dels jugadors en diverses situacions del joc.

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.