BIHUB PATH

novembre 4, 2022

Nutrició

El paper de la nutrició en la recuperació de lesions

By BIHub Team.

La nutrició juga un paper integral determinant en l’optimització del rendiment esportiu de qualsevol esportista d’elit. En el cas dels jugadors de futbol, és de summa importància durant els entrenaments i els partits i, per descomptat, també en la recuperació de lesions.

És important matisar que l’aspecte nutricional dels futbolistes d’elit parteix de la premissa de l’alimentació per davant dels suplements. I és que, en un mercat amb una oferta sobresaturada de suplements nutricionals, és més necessari que mai aportar evidència científica rellevant sobre qualsevol aspecte nutricional, d’acord amb les limitacions del que és efectiu, pràctic i factible en l’entorn futbolístic. En aquest sentit, la ciència que sustenta la nutrició esportiva està evolucionant ràpidament i els professionals han d’estar atents als nous avenços.

En resposta a aquests progressos, la Unió de Federacions Europees de Futbol (UEFA) va emetre una declaració consensuada, la ”UEFA expert group statement on nutrition in elit football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research (James Collins et al., 2020)”, per a la qual va reunir experts en recerca de nutrició esportiva aplicada, així com professionals que treballen amb clubs de futbol d’elit i associacions/federacions nacionals, sobre una sèrie de temes rellevants al voltant de la nutrició del futbol d’elit. Un d’aquests temes és el paper de la nutrició en la recuperació de lesions, el qual es tracta en aquest article.

 

Necessitats nutricionals en el procés de rehabilitació

Les altes exigències físiques de l’esport d’elit combinades amb moviments cada vegada més dinàmics, fan que el risc de lesions també sigui alt. I quan es produeix una lesió, els equips s’enfronten a un desafiament únic: recuperar al jugador de la forma més ràpida i segura possible. És també en aquesta circumstància quan la nutrició pot ajudar a optimitzar el procés de rehabilitació i facilitar el retorn desitjat.

La majoria de les lesions desencadenen ràpidament processos inflamatoris que inicien la cicatrització de ferides i la reparació de teixits tous i/o ossos (procés de curació de lesions). En aquests moments s’ha de garantir una ingesta suficient d’energia i proteïnes, així com evitar deficiències de calci, vitamines D i C, zinc, coure i manganès, que poden afectar el procés de curació iniciat.1, 2

A més, com les lesions patides en el futbol generalment ocorren quan es produeixen intenses contraccions musculars, és probable que això exacerbi el nivell d’inflamació sistèmica i local després de la lesió (una resposta fisiològica que se suposa que contribueix al posterior desacondicionamient del múscul i/o tendó).3

Si bé una varietat de ‘nutricèutics’ (productes presentats com una alternativa farmacèutica que diuen tenir beneficis fisiològics) -inclosos els compostos fenòlics, curcuminoides i àcids grassos poliinsaturats n3- s’han proposat com a estratègies potencials per a combatre el procés inflamatori agut,4 cal continuar realitzant estudis sobre els seus efectes antiinflamatoris en humans.

 

Nutrició per a mantenir la forma física durant la lesió

Després d’una fase inicial de gran component inflamatori s’inicien una sèrie d’etapes de reparació i remodelació dels teixits en què la immobilització i l’atròfia conseqüent per falta d’estímul porta un deteriorament ràpid, etapa que possiblement és de major rellevància nutricional per al futbolista lesionat a cause del temps que es passa en aquesta fase; la rehabilitació requereix un període (de dies a mesos) de desús de tot el cos (p. ex., hospitalització/repòs en llit), d’una part del cos (p. ex., immobilització de les extremitats) i/o una activitat reduïda (p. ex., càrrega d’entrenament reduïda/absent). Durant aquest temps, es pot esperar una ràpida deterioració dels teixits tous i els ossos com a resultat de la descàrrega mecànica:

  • El múscul esquelètic sembla ser el teixit més susceptible al desús, amb atròfia i desacondicionamient (p. ex., capacitats de generació de força reduïdes) evidents després de sols uns pocs dies.7
  • En els ossos es dona una desmineralització òssia tan sols una setmana després del desús.8
  • Encara que el teixit tendinós sembla més resistent a l’atròfia per desús, al voltant de dues setmanes la seva activitat metabòlica i funcional es veuen afectades.9, 10

Això implica que s’han de monitorar les alteracions en els requisits d’energia durant la rehabilitació i cal ajustar l’energia i repartiment d’àpats per modular els efectes del desacondicionament.11, 12

 

La importància de la proteïna

Una disminució en la ingesta de proteïnes en la dieta accelerarà la pèrdua de massa muscular independentment del balanç energètic.13 La resistència a l’anabolisme pròpia de la inflamació i de la manca d’ús requereix estímuls específics en forma de bolis proteics amb quantitat de leucina suficient.14, 15

En aquest sentit, les recomanacions actuals per a atenuar la pèrdua muscular (i recuperar múscul) durant la rehabilitació inclouen distribuir16, 17  quantitats adequades (20-30 g) 18, 19 de proteïna rica en leucina (≥2,5 g per menjar)15 al llarg del dia, fins i tot abans de dormir.14 Cal apuntar que l’eficàcia d’aquest enfocament està recolzada per dades de laboratori (limitades)20 i estudis de casos aplicats en esportistes d’elit,21 amb la ingesta diària recomanada de proteïnes resultant de ≥1,6 g/kg de massa corporal.22

Mereix una consideració a part la proteïna de col·lagen, molt important en aquesta etapa de la lesió, ja que la taxa de síntesi de proteïna de col·lagen ossi també augmenta en resposta a la provisió de proteïna,27 amb un efecte positiu general sobre el recanvi ossi. 28 A més, el col·lagen present en el múscul sembla resistent als efectes anabòlics de la proteïna.27

En conjunt, per tant, les dades disponibles suggereixen que les consideracions nutricionals per a la rehabilitació d’ossos i tendons són similars a les del múscul després d’una lesió (respecte al balanç energètic i la ingesta de macronutrients).

També s’ha de tenir en compte que les diferents fases de la lesió requereixen unes necessitats nutricionals diferents segons l’etapa i la durada d’aquesta. Com a exemple, un cas recent va calcular la despesa d’energia de ~3100 kcal/dia durant les primeres 6 setmanes de rehabilitació del lligament creuat anterior (LCA) en un jugador d’elit de la Premier League,31 dada pròxima a la dels jugadors en ple entrenament.

Donada la demanda metabòlica dels processos de recuperació de teixits/ferides, romandre el més a prop possible de l’equilibri energètic i, per tant, evitar reduccions dràstiques en la ingesta d’energia, és potser l’aspecte nutricional més crucial durant la rehabilitació.

 

Fonts:

1 Curtis L. Nutritional research may be useful in treating tendon injuries. Nutrition 2016;32:617–9.

2 Demling RH. Nutrition, anabolism, and the wound healing process: an overview. Eplasty 2009;9:e9.

3 Pasini E, Aquilani R, Dioguardi FS, et al. Hypercatabolic syndrome: molecular basis and effects of nutritional supplements with amino acids. Am J Cardiol 2008;101:S11–15.

4 Bell PG, McHugh MP, Stevenson E, et al. The role of cherries in exercise and health. Scand J Med Sci Sports 2014;24:477–90.

5 Lin E, Kotani JG, Lowry SF. Nutritional modulation of immunity and the inflammatory response. Nutrition 1998;14:545–50.

6 Tipton KD. Nutritional support for exercise-induced injuries. Sports Med 2015;45 Suppl 1:93–104.

7 Wall BT, Snijders T, Senden JMG, et al. Disuse impairs the muscle protein synthetic response to protein ingestion in healthy men. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:4872–81.

8  Rittweger J, Winwood K, Seynnes O, et al. Bone loss from the human distal tibia epiphysis during 24 days of unilateral lower limb suspension. J Physiol 2006;577:331–7.

9  de Boer MD, Maganaris CN, Seynnes OR, et al. Time course of muscular, neural and tendinous adaptations to 23 day unilateral lower-limb suspension in young men. J Physiol 2007;583:1079–91.

10  Dideriksen K, Boesen AP, Reitelseder S, et al. Tendon collagen synthesis declines with immobilization in elderly humans: no effect of anti-inflammatory medication. J Appl Physiol 2017;122:273–82.

11  Biolo G, Agostini F, Simunic B, et al. Positive energy balance is associated with accelerated muscle atrophy and increased erythrocyte glutathione turnover during 5 wk of bed rest. Am J Clin Nutr 2008;88:950–8.

12 Paddon-Jones D, Sheffield-Moore M, Urban RJ, et al. Essential amino acid and carbohydrate supplementation ameliorates muscle protein loss in humans during 28 days bedrest. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:4351–8.

13  Stuart CA, Shangraw RE, Peters EJ, et al. Effect of dietary protein on bed-rest-related changes in whole-body-protein synthesis. Am J Clin Nutr 1990;52:509–14.

14 Mathews NM. Prohibited contaminants in dietary supplements. Sports Health

2018;10:19–30.

15  Rodríguez Rodríguez F, Delgado Ormeño A, Rivera Lobos P, et al. [Effects of ß-alanine supplementation on wingate tests in university female footballers]. Nutr Hosp 2014;31:430–5.

16 Cohen PA, Travis JC, Keizers PHJ, et al. Four experimental stimulants found in sports and weight loss supplements: 2-amino-6-methylheptane (octodrine), 1,4-dimethylamylamine (1,4-DMAA), 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) and 1,3-dimethylbutylamine (1,3-DMBA). Clin Toxicol 2018;56:421–6.

17 Geyer H, Braun H, Burke LM, et al. A-Z of nutritional supplements: dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance– Part 22. Br J Sports Med 2011;45:752–4.

18 Geyer H. Adulterated nutritional supplements and unapproved pharmaceuticals as new sources of doping substances for fitness and recreational sports. In: Ahmadi N LA, Göran S, eds. Doping and public health. London, UK: Routledge, 2016: 64–70.

19 Thevis M, Krug O, Piper T, et al. Solutions Advertised as erythropoiesis-stimulating products were found to contain undeclared cobalt and nickel species. Int J Sports Med 2016;37:82–4.

20 Maughan RJ, Shirreffs SM, Vernec A. Making decisions about supplement use. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2018;28:212–9.

21  Bradley PS, Sheldon W, Wooster B, et al. High-Intensity running in English FA premier League soccer matches. J Sports Sci 2009;27:159–68.

22 Snijders T, Res PT, Smeets JSJ, et al. Protein ingestion before sleep increases muscle mass and strength gains during prolonged Resistance-Type exercise training in healthy young men. J Nutr 2015;145:1178–84.

23  Smith GI, Atherton P, Reeds DN, et al. Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein synthesis in older adults: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2011;93:402–12.

24  Deutz NEP, Pereira SL, Hays NP, et al. Effect of ®-hydroxy-®-methylbutyrate (HMB) on lean body mass during 10 days of bed rest in older adults. Clin Nutr 2013;32:704–12.

25  Adams CM, Ebert SM, Dyle MC. Use of mRNA expression signatures to discover small molecule inhibitors of skeletal muscle atrophy. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015;18:263–8.

26 Wall BT, Morton JP, van Loon LJC. Strategies to maintain skeletal muscle mass in the injured athlete: nutritional considerations and exercise mimetics. Eur J Sport Sci 2015;15:53–62.

27  Babraj JA, Smith K, Cuthbertson DJR, et al. Human bone collagen synthesis is a rapid, nutritionally modulated process. J Bone Miner Res 2005;20:930–7.

28  Townsend R, Elliott-Sale KJ, Currell K, et al. The effect of postexercise carbohydrate and protein ingestion on bone metabolism. Med Sci Sports Exerc 2017;49:1209–18.

29  Farup J, Rahbek SK, Vendelbo MH, et al. Whey protein hydrolysate augments tendon and muscle hypertrophy independent of resistance exercise contraction mode. Scand J Med Sci Sports 2014;24:788–98.

30  Shaw G, Lee-Barthel A, Ross ML, et al. Vitamin C-enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen synthesis. Am J Clin Nutr 2017;105:136–43.

31 Anderson L, Close GL, Konopinski M, et al. Case study: muscle atrophy, hypertrophy, and energy expenditure of a premier League soccer player during rehabilitation from anterior cruciate ligament injury. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2019;29:559–66.

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.