BIHUB PATH

August 12, 2020

EL DESENVOLUPAMENT DE JUGADORS JOVES. ESPECIALITZACIÓ O MULTIESPORT?

Rendiment Esportiu
318K

Un dels debats més habituals entre els agents esportius que es dediquen a la formació de talents té a veure amb la conveniència o no d’una especialització primerenca per part dels joves jugadors. Encara que no existeixen massa estudis científics que proporcionin pistes clares sobre la millor estratègia, sembla que una especialització prematura podria incrementar la probabilitat de patir esgotament (burn-out) i multiplicar la freqüència de lesions per fatiga crònica o sobreús.1 Tanmateix, s’ha estudiat encara menys com pot influir l’especialització precoç per part dels joves jugadors en la seva posterior carrera professional.

Una recent investigació2 ha analitzat com afecta l’especialització precoç o la pràctica de diversos esports a la predisposició de patir una lesió i al rendiment esportiu en jugadors de bàsquet de la National Basketball Association (NBA). L’estudi, publicat a la revista The American Journal of Sports Medicine, el 2018, es va basar en l’anàlisi de 237 jugadors seleccionats en la primera ronda del draft de l’NBA entre les temporades 2008 i 2015. De cada un dels jugadors es van recollir les següents dades: la participació en esports en l’escola secundària, les lesions greus patides durant la seva carrera a l’NBA, el percentatge de partits disputats a l’NBA i si el jugador seguia actiu a l’NBA. Els jugadors que van participar durant l’escola secundària en diversos esports a més a més del bàsquet van ser classificats com a esportistes multiesport (n=36), i es van comparar amb els jugadors que tan sols van jugar al bàsquet (n=201).

Els resultats van mostrar que:

  • Els jugadors multiesport van disputar de forma significativa un major nombre de partits (78.4% vs 72.8%, P<0,001).
  • Els jugadors multiesport van tenir menys probabilitats de patir una lesió greu durant la seva carrera esportiva (25% vs 43%, P<0,03).
  • Un percentatge major dels jugadors multiesport estaven actius en el moment en què es van recollir les dades, el que indica una major longevitat a l’NBA (94% vs 81%, P<0,03).

Els resultats suggereixen que, encara que només el 15% dels jugadors analitzats va participar en més d’un esport durant l’escola secundària, tenir una formació multiesportiva podria incrementar el nombre de partits que disputen els jugadors, reduir la probabilitat de patir una lesió greu i allargar la carrera esportiva dels atletes. Tanmateix, és molt destacable el reduït percentatge de jugadors que va basar la seva formació esportiva en una pràctica variada enfront dels que van apostar per una especialització precoç.

Sembla doncs que l’especialització precoç pot tenir importants riscs per a la salut dels esportistes i podria comprometre el seu èxit professional posterior. En qualsevol cas, són necessàries moltes més investigacions que permetin comprendre millor la conveniència o no d’una especialització precoç en l’esport. A més a més d’incrementar la grandària de la mostra, haurien d’estudiar-se en diferents esports i a països que tinguin diferents cultures esportives. Hauria de tenir-se en compte també no solament aquells esportistes que arriben a l’alt nivell, sinó també a la immensa majoria de jugadors que no ho aconsegueix. Segons les dades de la Federació Espanyola de Futbol de la temporada 2016/2017, tot just 1 de cada 2500 jugadors amb llicència federativa arribarà a jugar a Primera Divisió. L’atenció dels investigadors i els agents esportius hauria de posar-se sobretot en aquests nois i noies.

 

 

Carlos Lago Peñas

 

Referències

1 Bell DR, Post EG, Biese K, et al. Sport Specialization and Risk of Overuse Injuries: A Systematic Review With Meta-analysis. Pediatrics. 2018; 142(3):e20180657

 

2 Rugg C, Kadoor A, Feeley, BT y Pandya NK. The effects of playing multiple high school on National Basketball Association Players’ proppensity for injury and athletic performance. The American Journal of Sports Medicine. 2018; 46(2): 402-408.

 

NOTES RELACIONADES

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.