BIHUB PATH

novembre 5, 2021

Rendiment

Com preparar el pròxim partit en esports d’equip

By Carlos Lago Peñas.

Guanyar un partit de futbol, bàsquet o handbol depèn de molts factors. Molts no són controlables per l’entrenador. Un rendiment extraordinari de l’oponent, una injusta decisió arbitral o la sort són aspectes que poden decantar un resultat i que no es poden entrenar. Per això cal posar tota l’atenció únicament en allò que es pot controlar, és a dir, el què depèn tan sols de nosaltres. Fer una bona preparació del partit possiblement és la tasca més rellevant de l’entrenador. Es tracta de fer tot el possible perquè els jugadors estiguin ben preparats per a enfrontar-se al rival que toqui cada setmana.

Una bona preparació del pròxim partit hauria de considerar algunes característiques bàsiques:1,2

 • Tots els partits són igual d’importants. Guanyar davant un rival fort o feble val en tots dos casos 3 punts (en el futbol). Cal intentar guanyar totes les trobades.
 • En els esports d’equip la planificació dels entrenadors es basa en el microcicle. Un microcicle és el període de temps que va de partit a partit.
 • Per a una correcta preparació del partit és convenient dividir les tasques. Hi ha moltes coses a fer i el més recomanable és distribuir el treball entre els membres del cos tècnic. A l’hora d’organitzar el treball en grup és molt recomanable seguir les següents orientacions.3 Vols que els teus col·laboradors tinguin clar el seu rol? Parla clar. Digue’ls el que esperes d’ells i com t’agrada que es facin les coses. Vols que ho acceptin? Connecta-ho amb les seves necessitats. A tots ens agrada més fer unes tasques que unes altres. Vols que ho compleixin? Has de consensuar amb ells uns indicadors de compliment, per exemple, quan cal tenir l’informe de l’equip rival, què vols que et transmeti el teu segon entrenador, etcètera.
 • Cal preparar el partit considerant la setmana en global i no sols el dia a dia. Es tracta d’organitzar en primer lloc en conjunt, tot el microcicle i després posar l’atenció en el que cal fer cada dia.
 • Els entrenadors han de tenir una certa flexibilitat en la seva preparació del partit. El resultat de la trobada anterior, les lesions, les bones o males sensacions dels jugadors poden portar a matisar la proposta feta abans de començar la setmana.
 • El cos tècnic ha de tenir una rutina clara i ben definida per a preparar de la mateixa manera cada partit: què cal fer, qui ho farà, quan cal tenir-ho finalitzat i com ha de fer-se.
 • La preparació del pròxim partit comença just quan acaba l’anterior.

La preparació del partit hauria d’organitzar-se en 5 fases.1,2 En primer lloc, cal tenir una descripció precisa de l’equip rival. Quan ha finalitzat un partit i s’ha realitzat l’avaluació del que ha passat per part de l’entrenador, cal començar a treballar en la següent trobada. Per a això és necessari elaborar el pla de partit de l’equip rival que consisteix en una anàlisi detallada de l’alineació que proposarà i possibles substitucions, sistemes de joc que utilitzen, característiques individuals dels jugadors i els punts forts i febles que han de ser presos en consideració. Cal tenir sempre a mà aquest informe durant la setmana de preparació per a anar completant-lo amb les informacions que es puguin rebre i les aportacions que els jugadors del nostre propi equip puguin fer després de cada sessió de treball.

En segon lloc, hem de preparar el pla de partit ajustat a les característiques concretes del microcicle. La preparació del partit engloba quatre passos diferents que han de ser resolts per l’entrenador: analitzar el partit, crear el pla de partit, escriure el pla de partit i, finalment, controlar la preparació psicològica.

En tercer lloc, es tracta de distribuir adequadament els continguts d’entrenament durant la setmana i fer la preparació pràctica en la pista o la gespa. Els entrenaments han de preparar-se sempre que sigui possible abans de començar la setmana o almenys col·locar els continguts de treball diari. D’aquesta forma podrem estar segurs que la preparació del partit és l’adequada. Els continguts de l’entrenament poden ser organitzats en tres blocs diferents: (i) preparació física, per a mantenir la forma de l’equip; (ii) preparació tecnicotàctica dels jugadors i de l’equip, per a millorar als jugadors i (iii) les necessitats del següent partit per a intentar arribar-hi tan bé com sigui possible.

En quart lloc, cal preparar la direcció del partit. La direcció de partit es refereix a la forma en què ha d’actuar l’entrenador en tres moments diferents en les trobades per a ajudar els jugadors a aconseguir el seu millor rendiment: abans del partit, durant el partit i després del partit.

Finalment, en finalitzar la trobada és el moment d’avaluar el que ha passat i reflexionar sobre possibles conseqüències per a la pròxima trobada. L’examen del que ha passat ha de fer-se en tres passos diferents: avaluar el rendiment individual dels jugadors, la prestació col·lectiva de l’equip i establir si fos necessari conseqüències per a la següent setmana de preparació. En tots els casos ha de partir del pla de partit que s’havia dissenyat per a aquest microcicle.

En definitiva, es tracta d’aconseguir que l’urgent del dia a dia no ens porti a confondre’ns amb el més important. Fer una bona preparació del partit no assegura la victòria, però ajuda al fet que es pugui complir. Preparar amb poc encert la trobada següent probablement ens portarà a la derrota.

Referències

1 Espar, X. (2007). Cinco simples pasos que garantizan una eficaz preparación del próximo partido. Comunicación Técnica Número 277. Real Federación Española de Balonmano.

2 Lago Peñas, C. y Seirul.lo, F. (2021). La dirección del entrenamiento y el partido en el Fútbol y los Deportes de Equipo. Próxima publicación

3Marí, P. (2017). Liderar equipos comprometidos. Barcelona: Plataforma Empresa.

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

 • SUBSCRIU-TE
 • CONTACTE
 • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

 • Startup
 • Investigador
 • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.