BIHUB PATH

COACHES ACADEMY II

pattern line

AL LLARG DEL CURS EL PARTICIPANT TROBARÀ UNA EVOLUCIÓ DE LES TEORIES DEL PROCÉS D'APRENENTATGE, INSISTINT EN LA RELACIÓ ENTRENADOR-JUGADOR, COMPRESES NO COM UNA FORMACIÓ UNIDIRECCIONAL I DE PROFESSOR A ALUMNE, SINÓ COM UN INTERCANVI BIDIRECCIONAL ON TOTS DOS INTERACCIONEN I ACORDEN INTENCIONS I FOCALITZACIONS EN LA PRÀCTICA. AQUEST INTERCANVI COMPRÈN DES DEL FEEDBACK FINS AL DISSENY DE SITUACIONS SIMULADORES PREFERENCIALS ESPECÍFIQUES, MASSIVES, VARIABLES I EN CONTINUÏTAT, MITJANÇANT L'ÚS DE CONSTRENYIMENTS.

Al llarg dels anys el futbol ha anat evolucionant tant en la seva dinàmica de joc com l'ús i comprensió de les ciències en les que s'han basat els diferents agents, especialment entrenadors, per donar suport a les accions que pretenien l'optimització del joc i dels seus jugadors. Inicialment, es va basar en l'aplicació de teories generals de l'entrenament, basades en les ciències clàssiques (mecanicistes, conductistes, etc.), per als dissenys d'entrenament provinents dels esports individuals. No obstant això, l'ésser humà esportista es va veure "obligat" a adaptar-se a contextos de joc i escenaris, no només relacionats amb les necessitats tècniques i tàctiques del joc, sinó també amb la manera d'aprendre’l i d’interpretar-lo (entrenar-lo).

Aquest programa indaga sobre una nova mirada respecte als processos de conformació dels esportistes immersos en el futbol, on s'hi inclouen teories que es sustenten en les ciències actuals (sistemes dinàmics complexos, teoria ecològica, etc.), les quals han demostrat ser un vehicle interessant a l'hora de generar nous dissenys de pràctiques d'entrenament. En aquest sentit, s'ajusten a les necessitats coordinatives individuals i col•lectives, atorgant a l'entrenador la possibilitat d'incorporar eines pedagògiques amb la finalitat de despertar la curiositat i l’interès del jugador pel joc.

Durada
3 MESOS
Modalitat
ONLINE
Impartit en
CASTELLÀ - ANGLÉS
INICIA
10/12/2021
PREU
€ 625

DOCENTS EXPERTS

Forma't amb experts de renom que coneixen a la perfecció les peculiaritats del club.

Paco Seirul•lo

Profesor
Director de l'Àrea de Metodologia del FC Barcelona.
Profesor

Isaac Guerrero

Profesor
Director Adjunt de l'Àrea de Metodologia del FC Barcelona.
Profesor

Xavier Damunt

Profesor
Responsable de Desenvolupament Tècnic i Innovació Metodològica de l'Àrea de Metodologia del FC Barcelona.
Profesor

Jordi Fernández

Profesor
Responsable de Metodologia d´ Infantils (U14s) i Alevins (U12s); Àrea de Metodologia del FC Barcelona.
Profesor

Marc Quintana

Profesor
Responsable de Metodologia d' Juvenil (U19s) i Cadets (U16s); Àrea de Metodologia del FC Barcelona.
Profesor

Dirigit a

ENTRENADORS I TÈCNICS ESPORTIUS

PREPARADORS FÍSICS

COACHES ACADÈMICS

MONITORS ESPORTIUS

Aprèn a

Entendre el sistema de pràctica i competició com un tot, per tal d’integrar tots els elements i factors que intervenen en el procés.

Prendre auto-consciència com a entrenadors de la informació de la qual disposem al nostre entorn de pràctica i competició, per poder optimitzar el nostre intercanvi pedagògic.

Conèixer les condicions òptimes de l'entorn d'aprenentatge per poder optimitzar el jugador.

Utilitzar el feedback de vídeo als entorns de pràctica com a recurs indispensable de l'aprenentatge motor i desenvolupar l'auto-coneixement.

PROGRAMA

CURS 1: Intercanvi pedagògic amb el jugador: el rol de l'entrenador-formador en el procés d'aprenentatge

MÒDUL 1. Pensament crític i context metodològic. D'on venim i cap on anem?
Entendre quin és el fi últim de la metodologia i com integrar tots els elements existents en el context d'aprenentatge.

MÒDUL 2. L'aprenentatge de l'entrenador. Per què veu el que veu l'entrenador?
Entendre com emergeixen les seves conductes i com aconseguir estar en sintonia amb el context de l'equip.

MÒDUL 3. La interacció entrenador-jugador. Com optimitzar l'intercanvi d'informació i tenir un major impacte en el procés d'aprenentatge?
Entendre les condicions de l'entorn a través de les quals es faciliten i es generen les conductes naturalitzades del jugador/a.

MÒDUL 4. Intercanvi pedagògic amb el jugador. Estratègies i Atmosfera d'aprenentatge.

CURS 2: Intercanvi pedagògic amb el jugador: el feedback de vídeo en el contínuum de la pràctica motora

MÒDUL 1. L'aprenentatge observacional. Com donar el feedback?
Entendre quins aspectes diferencials aporta en el quefer de l'entrenador combinar el feedback visual amb la pràctica física.

MÒDUL 2. Les pràctiques d'entrenament. On donar el feedback?
Atendre com entrenador al efecte resultant sobre el jugador de la relació entre el context de pràctica i l'estil d'intervenció.

MÒDUL 3. L'intercanvi amb el jugador a través de l'aprenentatge observacional.
Anticipar i concretar la informació multimodal extrínseca per a potenciar el procés d'aprenentatge motor.

MÒDUL 4. El feedback visual en vídeo. Per què donar vídeo-feedback?
Alterar la velocitat de visionat per a especificar la interacció.

CURS 3: Intercanvi pedagògic amb el jugador: el disseny de les SSP en relació a la preferència de continguts didàctics

MÒDUL 1. SSPs de preferència coordinativa.

MÒDUL 2. SSPs de preferència cognitiva.

MÒDUL 3. SSPs de preferència contextual.

MÒDUL 4. Paràmetres transversals: introducció de la variabilitat i disseny orientat o exploratori.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS I AVALAT PER BARÇA INNOVATION HUB - UNIVERSITAS.