BIHUB PATH
TORNAR

CONTRA LA PSEUDOCIÈNCIA A L’ESPORT

Seria del tot impensable que la formació o la pràctica professional en medicina, biologia o enginyeria no es basés en evidències científiques. No obstant això, i encara que sembli una paradoxa, és molt comú trobar continguts que se n’allunyen dins de les ciències de l’activitat física i l’esport.