BIHUB PATH

desembre 4, 2019

Gestió de Lesions
Rendiment Esportiu

CÀRREGA DE TREBALL, RENDIMENT I RISC DE LESIÓ EN JUGADORS DE RUGBI

La capacitat dels jugadors de rugbi per realitzar esforços intermitents d’alta intensitat s’associa amb una càrrega de treball més elevada (TL, per les seves sigles en anglès) desenvolupada durant els partits, amb més probabilitat d’acabar més partits sense lesionar-se i amb una recuperació més ràpida dels marcadors de danys musculars postpartit.

D’altra banda, s’ha suggerit que quan la TL aguda supera la crònica, això reflecteix que la fatiga suportada és superior a la condició física, la qual cosa fa augmentar el risc de lesió. Recentment, ha guanyat una gran popularitat un mètode de control de la TL basat en l’anàlisi de la ràtio càrrega aguda:crònica (Gabbett, 2016), la qual es relaciona amb el risc de lesió de l’esportista.

Recentment, un estudi (Hulin et al., 2019) ha analitzat la relació entre el rendiment físic, la TL i el risc de lesió en 45 jugadors de rugbi professionals durant dues temporades consecutives. Es van tenir en compte totes les lesions produïdes a les extremitats inferiors (exceptuant-ne les lesions per contacte) que van tenir com a conseqüència la pèrdua d’entrenaments o partits. La capacitat per realitzar esforços d’alta intensitat es va avaluar mitjançant el Yo-Yo intermittent recovery test level 1 (Yo-Yo IR1) analitzant variables com la distància total completada, el consum màxim d’oxigen (VO2màx) estimat, i la freqüència cardíaca submàxima (FCsubmàx). La TL aguda (al cap de 7 dies) i crònica (al cap de 28) es van calcular de dues maneres: 1) a través de la mitjana mòbil (rolling average), dividint la TL aguda per la crònica; 2) i amb el mètode EWMA (Exponentially Weighted Moving Average). La TL es va caracteritzar des de “molt baixa” a “molt alta”, en funció del percentil, mentre que el registre de la TL es va expressar mitjançant un codi binari: 1 (quan es va produir una lesió durant aquest dia o els 6 dies posteriors) o 0 (quan no es va produir cap lesió durant aquests 7 dies). Això es va fer així perquè diversos estudis han observat que el risc més gran de lesió es produeix entre els 2 i els 7 dies posteriors al registre d’un “pic” a la TL (Hulin et al. 2014; 2016).

Durant les dues temporades es van produir un total de 60 lesions, i no es van trobar diferències en cap variable entre els dos models utilitzats per al càlcul de la TL (EWMA i rolling average). Una ràtio TL aguda:crònica “molt alta” va obtenir el risc més gran de lesió. A més, ràtios TL aguda:crònica superiors a 1,9 van incrementar el risc de lesió en comparació amb ràtios inferiors. D’altra banda, un augment en la FCsubmàx es va associar amb un 4% de risc absolut de lesió, que va ser el doble de quan la FCsubmàx es va mantenir o es va reduir. Així mateix, un augment en la FCsubmàx es va associar amb una TL menor crònica en comparació amb una FCsubmàx estable o reduïda. La TL crònica va demostrar una associació “gairebé perfecta” amb el VO2màx i amb el rendiment en el Yo-Yo IR1 i una relació negativa “molt gran” amb la FCsubmàx. A més, una TL crònica superior es va associar amb un rendiment més elevat en les proves màximes i amb una FCsubmàx inferior. Finalment, una ràtio TL aguda:crònica va demostrar una associació negativa “gairebé perfecta” amb el VO2màx i ràtios superiors TL aguda:crònica es van relacionar amb un rendiment inferior per esforços màxims i una FCsubmàx superior.

Aquest és el primer estudi que demostra una associació entre el rendiment en proves submàximes i el risc de lesió en esports d’equip, mostrant que un descens en la capacitat per realitzar esforços d’alta intensitat es relaciona amb: 1) TL crònica inferior; 2) ràtio TL aguda:crònica superior; i, 3) risc més elevat de lesió. Per tant, aquestes descobertes ofereixen als professionals de l’entrenament informació sobre l’aplicació de la TL derivada de la tecnologia GPS, la qual cosa pot ajudar a millorar el rendiment físic tractant de reduir al màxim el risc de lesió.

 

L’equip Barça Innovation Hub

 

BIBLIOGRAFIA

Gabbett TJ (2016). The training-injury prevention paradox: should athletes be training smarter and harder? Br J Sports Med. 50:273-80.

Hulin BT, Gabbett TJ, Blanch P, et al (2014). Spikes in acute workload are associated with increased injury risk in elite cricket fast bowlers. Br J Sports Med. 48:708-712.

Hulin BT, Gabbett TJ, Caputi P, et al (2016). Low chronic workload and the acute:chronic workload ratio are more predictive of injury than between-match recovery time: a two-season prospective cohort study in elite rugby league players. Br J Sports Med. 50:1008–1012

Hulin BT, Gabbett TJ, Pickworth NJ, et al (2019). Relationships Among PlayerLoad, High-Intensity Intermittent Running Ability, and Injury Risk in Professional Rugby League Players. Int J Sports Physiol Perform. 1:1-7.

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • Investigador
  • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.