BIHUB PATH

desembre 25, 2020

Gestió de Lesions
Rendiment Esportiu

Canvis en els dipòsits de glucogen muscular durant un partit de futbol

El glucogen té un paper fonamental en el rendiment esportiu.1 Durant l’exercici, especialment quan es realitza a alta intensitat (>80% del consum màxim d’oxigen), el metabolisme glucolític cobra una especial rellevància, esdevenint la principal font energètica (juntament amb la fosfocreatina) en esports com el futbol on es repeteixen accions com els esprints. A més a més, el glucogen ha mostrat ser important en nombrosos processos de la contracció muscular.2 Per exemple, la disponibilitat de glucogen ha mostrat estar relacionada amb la capacitat del reticle sarcoplasmàtic per alliberar calci. Així, un esforç intens d’una hora (en concret, una carrera d’esquí de fons) va mostrar reduir els nivells de glucogen dels músculs dels braços un 69%, el que va suposar una reducció de la capacitat del reticle sarcoplasmàtic per alliberar calci del 15%.3 Donada la importància del calci intracel·lular en la contracció muscular, aquestes dades mostren com la reducció dels nivells de glucogen pot contribuir a la fatiga.

Davant aquest context, i per tal de planificar correctament les estratègies nutricionals abans, durant i després dels partits de futbol, és important conèixer quins són els efectes en els dipòsits de glucogen. Ja al 2006, un estudi liderat per Jens Bangsbo i Peter Krustrup va analitzar els nivells de glucogen muscular en jugadors de futbol (4a divisió danesa) abans i després d’un partit mitjançant biòpsies musculars del vast lateral.4 Els resultats van mostrar que els nivells de glucogen van disminuir un 42% durant el partit, amb un 47% de les fibres musculars completament buides finalitzat el joc. A més a més, la capacitat d’esprint va disminuir un 2.8% en la segona meitat del partit.4

D’altra banda, en un recent estudi liderat per investigadors espanyols com els Drs. Íñigo San Millán i Julio Calleja s’han analitzat els canvis en els dipòsits de glucogen muscular durant un partit de futbol de forma indirecta.5 Per fer-ho, s’ha utilitzat un sistema denominat MuscleSound que estima els nivells de glucogen de forma no invasiva (és a dir, sense biòpsies) mitjançant ecografia d’alta freqüència. Els nivells de glucogen mesurats amb aquest sistema han mostrat presentar una alta correlació (r=0.93-0.94) amb els nivells mesurats mitjançant biòpsia muscular en esportistes, sent capaç de determinar canvis amb una sessió d’exercici (r=0.81 per als canvis en els nivells de glucogen amb una sessió d’exercici intens).6 Per això, els autors van utilitzar aquest sistema per avaluar a jugadors de futbol de la Major League Soccer dels Estats Units abans i després d’un partit.5 Els resultats van mostrar que, encara que els jugadors van consumir carbohidrats abans (40 grams després de l’escalfament) i durant el partit (65 grams durant el descans), el glucogen muscular es va veure reduït una mitjana d’un 20% (amb reduccions que arribaven des d’un 6% fins a un 45%). En concret, les majors reduccions es van veure en els davanters i els centrecampistes en comparació amb els defenses, mentre que el porter no va patir quasi disminució dels seus dipòsits (6%).

Aquests resultats ressalten la importància d’un apropiat consum de carbohidrats tant abans com durant i després dels partits de futbol. Els dipòsits de glucogen han d’estar recarregats abans de començar, per la qual cosa és important augmentar el consum de carbohidrats des d’almenys el dia anterior i s’ha d’intentar minimitzar la seva disminució durant el partit així com promoure la seva recuperació després del joc. A més, aquests resultats mostren la gran heterogeneïtat en la depleció de glucogen entre esportistes, el que recolzaria la individualització de les estratègies nutricionals segons factors com la posició o l’estil de joc (per exemple, major aportament de carbohidrats en mig-centres o davanters que realitzen un major nombre d’esforços a alta intensitat).

En resum, els dipòsits de glucogen tenen un paper fonamental en el rendiment en esports com el futbol, i els seus nivells es veuen marcadament disminuïts (20-40% de mitjana) durant els partits. Aquesta disminució pot tenir importants conseqüències per al rendiment, especialment en la segona meitat dels partits, pel que cal desenvolupar estratègies per assegurar un correcte aportament de carbohidrats abans, durant i després de cada joc.

 

Pedro L. Valenzuela

 

Referències

 1. Mata F, Valenzuela PL, Gimenez J, et al. Carbohydrate Availability and Physical Performance: Physiological Overview and Practical Recommendations. Nutrients. 2019;11(5):1084. doi:10.3390/nu11051084
 2. Ørtenblad N, Westerblad H, Nielsen J. Muscle glycogen stores and fatigue. J Physiol. 2013;591(18):4405-4413. doi:10.1113/jphysiol.2013.251629
 3. ørtenblad N, Nielsen J, Saltin B, Holmberg HC. Role of glycogen availability in sarcoplasmic reticulum Ca2+ kinetics in human skeletal muscle. J Physiol. 2011;589(3):711-725. doi:10.1113/jphysiol.2010.195982
 4. Krustrup P, Mohr M, Steensberg A, Bencke J, Klær M, Bangsbo J. Muscle and blood metabolites during a soccer game: Implications for sprint performance. Med Sci Sports Exerc. 2006;38(6):1165-1174. doi:10.1249/01.mss.0000222845.89262.cd
 5. San-Millán I, Hill JC, Calleja-González J. Indirect assessment of skeletal muscle glycogen content in professional soccer players before and after a match through a non-invasive ultrasound technology. Nutrients. 2020;12(4). doi:10.3390/nu12040971
 6. Hill JC, Millán IS. Validation of musculoskeletal ultrasound to assess and quantify muscle glycogen content. A novel approach. Phys Sportsmed. 2014;42(3):45-52. doi:10.3810/psm.2014.09.2075

 

KNOW MORE

¿VOLS SABER MÉS?

 • SUBSCRIU-TE
 • CONTACTE
 • APLICAR

ESTIGUES AL DÍA AMB LES NOSTRES NOVETATS

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

 • Startup
 • Investigador
 • Corporatiu

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.