Esports col·lectius

La possessió de pilota com a protagonista del joc

Principals
Reptes

ACTIVITATS EXPLORATÒRIES

"Pràctica sobre les habilitats esportives a partir d’activitats exploratòries del mateix jugador o sistema-equip."

SUPORT A ENTRENADORS

Suport a l’entrenador per assumir noves quotes d’intervenció pedagògica.

ACOMPANYAMENT METODOLÒGIC

Contribució de noves formes d’acompanyament metodològic al jugador basades en l’aprenentatge implícit.

NOVES FORMES D’INTERPRETAR EL NOSTRE JOC

Desenvolupament de noves formes d’interpretació i posada en pràctica de la nostra proposta de joc creatiu, proactiu i associatiu.

ESTRUCTURES INNOVADORES D’ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA

Implementació d’estructures innovadores d’organització col·lectiva a partir de les alternatives fonamentals de cada una de les seccions esportives del Club.

SOLUCIONS HOLÍSTIQUES PER A LA CONTINUÏTAT DEL JOC

Interpretació del joc de situació d’una manera transversal i holística per proposar solucions per a la continuïtat del joc.

Esports col·lectius

BUSQUEM POTENCIAR L’AUTOORGANITZACIÓ I L’AUTONOMIA DELS JUGADORS A PARTIR DEL TREBALL CREATIU I DIFERENCIAL.

Els esports col·lectius es caracteritzen per desenvolupar-se en entorns canviants, per la qual cosa els esportistes han d’adaptar les seves accions motrius, relacions i interaccions de manera no lineal. Potenciar les situacions d’autoorganització i facilitar l’autonomia dels nostres jugadors seran els objectius que caldrà aconseguir a partir del treball creatiu i diferencial.


En totes les seccions d’esport d’equip que representa el nostre Club, la pilota és la generadora de situacions de desequilibri continu, buscant sempre portar la iniciativa i condicionar l’oponent a través de la nostra forma d’interpretació col·lectiva.

NOTES RELACIONADES

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

NUTRICIÓ DE RECUPERACIÓ PER AL FUTBOL: CONSTRUIR UN EQUIP

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Esports Col·lectius
Blog

Graus de llibertat o graus d’esclavitud?

Comprensió de les variables modificadores del joc, en funció dels graus de llibertat.

El futbol des dels primers principis

L’objectiu d’aquesta publicació és detallar una sèrie de principis que es consideren crucials per comprendre el desenvolupament del tipus de joc del FC Barcelona. 

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

UNA CLASSIFICACIÓ OBJECTIVA PER A LES LESIONS MUSCULARS

Una classificació objectiva i bona milloraria la precisió en el pronòstic, permetria ajustar el tractament i reduir el risc de re-lesió.

L’ESTUDI DE LES ACCELERACIONS I DESACCELERACIONS D’ALTA INTENSITAT AL FUTBOL

Una nova dimensió d’anàlisi ens planteja que les acceleracions màximes ocorren amb una freqüència superior a 8 vegades respecte a les accions d’esprint.

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

Els espais en el futbol des d’una perspectiva quantitativa

En paraules de Johan Cruyff “els jugadors, en realitat, estan en possessió de pilota per 3 minuts, de mitjana. Per tant, el més important és: què es fa durant aquests 87 minuts en els quals no es té la pilota? Això determina la qualitat del jugador”.