Esports col·lectius

La possessió de pilota com a protagonista del joc

Principals
Reptes

ACTIVITATS EXPLORATÒRIES

"Pràctica sobre les habilitats esportives a partir d’activitats exploratòries del mateix jugador o sistema-equip."

SUPORT A ENTRENADORS

Suport a l’entrenador per assumir noves quotes d’intervenció pedagògica.

ACOMPANYAMENT METODOLÒGIC

Contribució de noves formes d’acompanyament metodològic al jugador basades en l’aprenentatge implícit.

NOVES FORMES D’INTERPRETAR EL NOSTRE JOC

Desenvolupament de noves formes d’interpretació i posada en pràctica de la nostra proposta de joc creatiu, proactiu i associatiu.

ESTRUCTURES INNOVADORES D’ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA

Implementació d’estructures innovadores d’organització col·lectiva a partir de les alternatives fonamentals de cada una de les seccions esportives del Club.

SOLUCIONS HOLÍSTIQUES PER A LA CONTINUÏTAT DEL JOC

Interpretació del joc de situació d’una manera transversal i holística per proposar solucions per a la continuïtat del joc.

Esports col·lectius

BUSQUEM POTENCIAR L’AUTOORGANITZACIÓ I L’AUTONOMIA DELS JUGADORS A PARTIR DEL TREBALL CREATIU I DIFERENCIAL.

Els esports col·lectius es caracteritzen per desenvolupar-se en entorns canviants, per la qual cosa els esportistes han d’adaptar les seves accions motrius, relacions i interaccions de manera no lineal. Potenciar les situacions d’autoorganització i facilitar l’autonomia dels nostres jugadors seran els objectius que caldrà aconseguir a partir del treball creatiu i diferencial.


En totes les seccions d’esport d’equip que representa el nostre Club, la pilota és la generadora de situacions de desequilibri continu, buscant sempre portar la iniciativa i condicionar l’oponent a través de la nostra forma d’interpretació col·lectiva.

NOTES RELACIONADES

ESCENARIS DE MÀXIMA EXIGÈNCIA EN JOCS DE POSICIÓ, ES REPLIQUEN DE LA MATEIXA MANERA EN TOTES LES DEMARCACIONS?

Amb l’objectiu de descriure la resposta condicional dels jugadors en competició, p. ex. la distància en cursa, s’ha utilitzat el valor mitjà recorregut durant una part o el partit complet.

LA INFLUÈNCIA DE LA PERCEPCIÓ SUBJECTIVA DE L’ESFORÇ SOBRE L’ENTRENAMENT I LA COMPETICIÓ AL FUTBOL

El control de la càrrega d’entrenament és una de les eines fonamentals per optimitzar el rendiment, tant dels esportistes d’alt nivell en general com el dels futbolistes en particular.

ELS JOCS REDUÏTS SÓN LA SOLUCIÓ DELS NOSTRES PROBLEMES?

Un tema que suscita molt d’interès entre els investigadors i tècnics esportius és l’estudi dels escenaris de màxima exigència o “worst case scenarios”.

ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE POSICIÓ I JOC POSICIONAL AL FUTBOL D’ELIT: LA IMPORTÀNCIA DEL CONTEXT

Els que han vist futbol d’elit durant l’última dècada segur que s’han adonat que el joc és més exigent que mai. Aquest fet destaca la importància dels mètodes d’entrenament amb l’objectiu de preparar els jugadors pels rigors del joc.

EN QUINES VARIABLES ENS FIXEM ELS PREPARADORS PER PRENDRE DECISIONS?

De totes les variables que ens ofereixen avui en dia els sistemes de monitoratge i registre de l’activitat dels nostres jugadors, quina és la informació més rellevant? És una pregunta a la qual probablement s’enfrontaran tots els tècnics quan comencin a gestionar el gran volum d’informació que es genera a cada sessió d’entrenament.

DESXIFRANT EL “MODEL BARÇA”

Per primera vegada, la nostra nova investigació ens aporta alguna informació sobre la metodologia dels entrenaments i, possiblement, els secrets de l’èxit del club.

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

NUTRICIÓ DE RECUPERACIÓ PER AL FUTBOL: CONSTRUIR UN EQUIP

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Esports Col·lectius
Blog

Graus de llibertat o graus d’esclavitud?

Comprensió de les variables modificadores del joc, en funció dels graus de llibertat.

El futbol des dels primers principis

L’objectiu d’aquesta publicació és detallar una sèrie de principis que es consideren crucials per comprendre el desenvolupament del tipus de joc del FC Barcelona. 

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

UNA CLASSIFICACIÓ OBJECTIVA PER A LES LESIONS MUSCULARS

Una classificació objectiva i bona milloraria la precisió en el pronòstic, permetria ajustar el tractament i reduir el risc de re-lesió.

L’ESTUDI DE LES ACCELERACIONS I DESACCELERACIONS D’ALTA INTENSITAT AL FUTBOL

Una nova dimensió d’anàlisi ens planteja que les acceleracions màximes ocorren amb una freqüència superior a 8 vegades respecte a les accions d’esprint.

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

Els espais en el futbol des d’una perspectiva quantitativa

En paraules de Johan Cruyff “els jugadors, en realitat, estan en possessió de pilota per 3 minuts, de mitjana. Per tant, el més important és: què es fa durant aquests 87 minuts en els quals no es té la pilota? Això determina la qualitat del jugador”.