ANÀLISI I TECNOLOGIA ESPORTIVA

Eines innovadores al servei de l’esportista i staff

Principals
Reptes

ALGORITMES BASATS EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Desenvolupament d’algoritmes basats en intel·ligència artificial per al reconeixement de patrons tàctics emergents.

AUTOMATITZACIÓ DE L’EDICIÓ DE VÍDEO

Automatització de l’edició de vídeo per a la millora de la qualitat de l’anàlisi tàctica.

TECNOLOGIA DE VISIÓ PER ORDINADOR

Ús de tecnologia de visió per ordinador per al reconeixement de noves variables de comportament individual i col·lectiu, com també de les emocions.

INTEGRACIÓ DE DADES I MILLORA DE LA PRECISIÓ DEL SEGUIMENT

Integració i correlació de dades de rendiment, tàctiques i personals dels atletes, juntament amb la millora de la precisió del seguiment de jugadors i pilota, en competició i entrenament.

REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA

Millora de la contextualització en relació amb el joc a partir de l’anàlisi del vídeo amb realitat virtual i augmentada.

LUDIFICACIÓ

Desenvolupament de situacions basades en ludificació per incentivar un ritme de vida saludable en els esportistes.

ANÀLISI I TECNOLOGIA ESPORTIVA

La dada posicional dels jugadors i el seguiment de la pilota (tant en competició com en entrenament) són a la base de tota la nostra feina

L’element tecnològic més important en el Barça és la pilota. És al centre de totes les nostres decisions. Per aquest motiu, l’objectiu fonamental de la nostra àrea és el de complementar la mirada experta de l’entrenador amb l’anàlisi esportiva quantitativa i contextualitzada de la posició dels jugadors en relació amb la pilota. La integració d’aquesta dada posicional amb altres fonts de dades —com ara esdeveniments individuals en partits, dades condicionals, mèdiques o ambientals— ens permet ampliar el focus.

NOTES RELACIONADES

ENTRENAMENT ESPECÍFIC DE POSICIÓ I JOC POSICIONAL AL FUTBOL D’ELIT: LA IMPORTÀNCIA DEL CONTEXT

Els que han vist futbol d’elit durant l’última dècada segur que s’han adonat que el joc és més exigent que mai. Aquest fet destaca la importància dels mètodes d’entrenament amb l’objectiu de preparar els jugadors pels rigors del joc.

VALIDACIÓ DELS DIFERENTS SISTEMES DE SEGUIMENT EN EL FUTBOL

El novembre de 2018, el Departament d’Innovació Tecnològica del Futbol de la FIFA i la Universitat de Victoria van dur a terme un estudi d’investigació en col·laboració amb el Barça Innovation Hub al Miniestadi, per analitzar la validesa dels dispositius de seguiment electrònic del rendiment (EPTS) de setze empreses diferents.

L’ORIENTACIÓ D’UN JUGADOR, CLAU PER ALS MODELS PREDICTIUS AL FUTBOL

Aquesta setmana, Carlos Rodríguez presentarà a l’OptaPro Forum l’estudi que s’està duent a terme al club sobre l’orientació corporal dels jugadors en diferents situacions del joc. Hem parlat amb ell perquè ens doni una breu explicació del projecte.

DESXIFRANT EL “MODEL BARÇA”

Per primera vegada, la nostra nova investigació ens aporta alguna informació sobre la metodologia dels entrenaments i, possiblement, els secrets de l’èxit del club.

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

INFLUÈNCIA DE L’ANALÍTICA A L’SCOUT SEGONS LES FASES DE PROJECTE A L’NBA I LA SEVA APLICABILITAT EN ELS EQUIPS DE CHAMPIONS

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Esports Col·lectius
Blog

Graus de llibertat o graus d’esclavitud?

Comprensió de les variables modificadores del joc, en funció dels graus de llibertat.

Anàlisi i Tecnologia Esportiva
Blog

LA IMPORTÀNCIA DE LA BIOESTADÍSTICA EN LES CIÈNCIES DE L’ESPORT I MEDICINA ESPORTIVA

L’àrea d’anàlisi de l’esport ha crescut exponencialment gràcies a les ciències de la computació i engloba també altres subàrees (ex: ciències de l’esport, ciències del comportament, medicina o visualització de dades) a part de l’estadística amb un enfocament més tàctic i de rendiment de l’esport.