BIHUB PATH

ANÀLISI I TECNOLOGIA ESPORTIVA

Eines innovadores al servei de l’esportista i staff

Principals
Reptes

ALGORITMES BASATS EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Desenvolupament d’algoritmes basats en intel·ligència artificial per al reconeixement de patrons tàctics emergents.

AUTOMATITZACIÓ DE L’EDICIÓ DE VÍDEO

Automatització de l’edició de vídeo per a la millora de la qualitat de l’anàlisi tàctica.

TECNOLOGIA DE VISIÓ PER ORDINADOR

Ús de tecnologia de visió per ordinador per al reconeixement de noves variables de comportament individual i col·lectiu, com també de les emocions.

INTEGRACIÓ DE DADES I MILLORA DE LA PRECISIÓ DEL SEGUIMENT

Integració i correlació de dades de rendiment, tàctiques i personals dels atletes, juntament amb la millora de la precisió del seguiment de jugadors i pilota, en competició i entrenament.

REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA

Millora de la contextualització en relació amb el joc a partir de l’anàlisi del vídeo amb realitat virtual i augmentada.

LUDIFICACIÓ

Desenvolupament de situacions basades en ludificació per incentivar un ritme de vida saludable en els esportistes.

ANÀLISI I TECNOLOGIA ESPORTIVA

La dada posicional dels jugadors i el seguiment de la pilota (tant en competició com en entrenament) són a la base de tota la nostra feina

L’element tecnològic més important en el Barça és la pilota. És al centre de totes les nostres decisions. Per aquest motiu, l’objectiu fonamental de la nostra àrea és el de complementar la mirada experta de l’entrenador amb l’anàlisi esportiva quantitativa i contextualitzada de la posició dels jugadors en relació amb la pilota. La integració d’aquesta dada posicional amb altres fonts de dades —com ara esdeveniments individuals en partits, dades condicionals, mèdiques o ambientals— ens permet ampliar el focus.

NOTES RELACIONADES

COM LES EXIGÈNCIES FÍSIQUES DELS FUTBOLISTES VARIEN SEGONS LA SEVA POSICIÓ

Tot i que hi ha diversos estudis sobre aquest tema, l’anàlisi que molts d’ells han fet d’aquestes demandes engloba només poques variables o utilitza finestres de temps molt àmplies. Un nou estudi elaborat per preparadors físics del FC Barcelona ha analitzat diversos d’aquests detalls amb més precisió.

Graus de llibertat o graus d’esclavitud?

Comprensió de les variables modificadores del joc, en funció dels graus de llibertat.

LA IMPORTÀNCIA DE LA BIOESTADÍSTICA EN LES CIÈNCIES DE L’ESPORT I MEDICINA ESPORTIVA

L’àrea d’anàlisi de l’esport ha crescut exponencialment gràcies a les ciències de la computació i engloba també altres subàrees (ex: ciències de l’esport, ciències del comportament, medicina o visualització de dades) a part de l’estadística amb un enfocament més tàctic i de rendiment de l’esport.

ESTABILITAT O INESTABILITAT, ÉS AQUESTA LA QÜESTIÓ?

La importància de construir un model de joc en el futbol.