9 maig, 2018

Els jugadors estan ben perfilats en relació amb la pilota?

Rendiment Esportiu
Blog
160K

A través de la visió per ordinador podem identificar alguns dèficits relatius a l’orientació corporal dels jugadors en diverses situacions del joc

L’staff tècnic té en consideració, cada vegada amb més freqüència, l’orientació del jugador com a característica determinant per obtenir una avantatge posicional durant el partit. L’orientació òptima davant de situacions concretes es pot ensenyar i aprendre durant els entrenaments.

Els últims estudis en esports d’equip s’han centrat en anàlisis tàctics tot utilitzant el posicionament dels jugadors, obtingut tant per optical tracking com per GPS; però, fins allà on sabem, les dades relatives a l’orientació d’un jugador encara no s’han ni proporcionat ni analitzat des d’un punt de vista quantitatiu.

A l’àrea de l’anàlisi i tecnologia esportiva, hem dissenyat i implementat una funció seqüencial, representada a la Figura 1 que, a través d’un vídeo panoràmic, prediu l’orientació de tots els jugadors en el terreny de joc.

 

 

 

Figura 1: Representació gràfica de la nostra funció que prediu l’orientació.

La nostra funció primer separa el vídeo en panoràmic en fotogrames. A continuació, per cada fotograma retalla els jugadors i per cada retall estima la posició 2D (esquelet) del jugador tot fent ús d’una tècnica d’Intel·ligència Artificial, Machine Learning, que permet processar informació en forma d’exemples.

Un cop s’ha estimat la posició 2D, es fa una proposta d’orientació per al retall d’aquest fotograma tot fent ús d’una altra tècnica d’Intel·ligència Artificial. Com a últim pas de la nostra funció, combinem les orientacions d’un jugador en un interval de temps per a crear-ne una altra de més robusta.

La incorporació de l’orientació de cada jugador durant el partit generaria múltiples beneficis per millorar les anàlisis actuals espai-temporals, com el control de l’espai, la probabilitat de la passada, la pressió defensiva i altres models que depenen del moviment dels jugadors i el seu posicionament a través del temps.

La nostra proposta ha estat avaluada tant de manera visual com numèrica, comparant-la amb un sistema de seguiment portàtil (RealTrack System), les dades del qual ja han estat validades.

Figura 2: Representació visual de les orientacions.

La figura 2 representa l’avaluació visual. Es mostra l’orientació d’un fotograma aleatori de sis jugadors seleccionats (un central, un centrecampista i un davanter per equip). La fletxa verda es correspon a l’orientació del dispositiu de seguiment i la de color ver, a la precitada per la nostra funció.

Figura 3: Comparació de forma numèrica d’ambdues fonts de dades.

Per analitzar de forma numèrica, s’han calculat per minut els metres que recorre un jugador mirant endavant, enrere i lateralment. A les gràfiques de la Figura 3 s’hi poden observar les diferències entre les dues fonts de dades.

Les avantatges d’obtenir l’orientació a través del vídeo panoràmic en lloc de des del dispositiu de seguiment són que el jugador no ha de dur a sobre cap dispositiu de forma invasiva, pots obtenir l’orientació dels jugadors rivals i pots obtenir l’orientació de partits jugats anteriorment on només hi havia vídeo.

Aquest tipus d’anàlisi podria ajudar a l’staff tècnic a identificar alguns dèficits de jugadors en quant a l’orientació corporal en la seva posició o dificultats en la possibilitat de l’equip d’adquirir una major fluïdesa en el joc.

 

Carlos Rodríguez

Anàlisi i Tecnologia Esportiva, FC Barcelona

NOTES RELACIONADES

Salut i Benestar
Blog

La revisió mèdica de l’esportista: un examen essencial

Una revisió de salut ha de ser capàs de detectar situacions que, tot i que no comporten símptomes evidents, poden posar en perill a un esportista sotmès a la màxima exigència.

Els espais en el futbol des d’una perspectiva quantitativa

En paraules de Johan Cruyff “els jugadors, en realitat, estan en possessió de pilota per 3 minuts, de mitjana. Per tant, el més important és: què es fa durant aquests 87 minuts en els quals no es té la pilota? Això determina la qualitat del jugador”.

El diagnòstic per imatge a la medicina esportiva: present i futur

Les lesions musculars suposen més del 30% de totes les lesions que es produeixen en esports com el futbol.

Sports facilities: el nou boom del mercat esportiu

“Hi ha estadis majestuosos, grandiosos, alguns simplement fascinants, uns altres tenen màgia… Molts d’ells estan carregats de tradició, grans reserves que guanyen amb el temps, veritables mites…
amb les graderies esculpides per la història, on es guarden per sempre les il·lusions i els somnis de glòria d’aquells que van ocupar-ne els seients o van competir a la gespa. Els estadis tenen ànima.”

VOLS SABER MÉS?

  • SUBSCRIU-TE
  • CONTACTE
  • APLICAR

GUARDEU EL DIA AMB LES NOSTRES NOTÍCIES

Tens preguntes sobre Barça Universitas?

  • Startup
  • INVESTIGADOR
  • EMPRESA

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

Si us plau, completa els camps:

El Formulari ha estat enviat amb èxit.