Rendiment esportiu

Una nova manera d’observar, abordar i gestionar l’esport.

Principais
reptes

SISTEMES DE MONITORATGE NO INVASIUS

Millora i desenvolupament de sistemes de monitoratge no invasius de l’exercici mecànic (càrrega externa) i la seva resposta fisiològica (càrrega interna).

ANÀLISI I VALORACIÓ

Anàlisi i valoració de noves correlacions entre marcadors de càrrega externa i càrrega interna.

OPTIMITZACIÓ DEL RENDIMENT I PREVENCIÓ DE LESIONS

Desenvolupament de noves solucions, proves i guies per optimitzar el rendiment i la prevenció de lesions musculotendinoses.

MONITORATGE AUTOMÀTIC

Monitoratge automàtic i no invasiu de l’atleta al gimnàs amb sistemes de visió per ordinador.

NOUS MARCADORS DE FATIGA

Desenvolupament i monitoratge de nous marcadors de fatiga.

NOVES FORMES D’ENTRENAMENT

Recerca, desenvolupament i aplicació de noves formes d’entrenament, des del blood flow restriction fins a l’entrenament en hipòxia..

Rendiment esportiu

LA NOSTRA ÀREA DE RENDIMENT BUSCA MILLORAR LA PREPARACIÓ FÍSICA DELS NOSTRES ESPORTISTES DES D’UNA PERSPECTIVA SISTÈMICA I INTEGRADORA.

Una manera diferenciada d’entendre el joc comporta, implícitament, una manera diferenciada d’abordar i gestionar les càrregues d’entrenament.


Basada en la metodologia de l’entrenament estructurat, desenvolupada al si del FC Barcelona al llarg dels anys, la nostra àrea de rendiment té l’objectiu fonamental de millorar la preparació física dels nostres esportistes des d’una perspectiva sistèmica i integradora.


Les teories de sistemes dinàmics complexos apareixen com una nova manera d’observar el joc/esport, la qual cosa afavoreix la comprensió de l’organització jeràrquica dels sistemes vius i la seva interacció dinàmica que els porta a l’autorregulació.

NOTES RELACIONADES

DE QUÈ TRACTA REALMENT LA GESTIÓ DE LA CÀRREGA?

En aquest article, Tim Gabbett i el seu equip proporciona una guia fàcil d’usar per als professionals quan descriuen als entrenadors la finalitat general de la gestió de la càrrega.

Rendiment Esportiu
Blog

N’HI HA PROU AMB DUES SETMANES PER AUGMENTAR EL VOLUM I LA FORÇA MUSCULAR

Per primer cop s’ha demostrat que no calen mesos d’entrenament, sinó que dues setmanes d’un exercici adequat són suficients per millorar significativament tant el volum com la força muscular.

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EXERCICIS EXCÈNTRICS: ESTUDIANT “VACUNES” PER ALS MÚSCULS

És important entrenar amb exercicis de tipus excèntric per prevenir possibles danys. Tot i això, un entrenament intensiu pot ocasionar també un cert dany muscular, que cal vigilar per reduir al màxim el risc de lesió.

UNA CLASSIFICACIÓ OBJECTIVA PER A LES LESIONS MUSCULARS

Una classificació objectiva i bona milloraria la precisió en el pronòstic, permetria ajustar el tractament i reduir el risc de re-lesió.

L’ESTUDI DE LES ACCELERACIONS I DESACCELERACIONS D’ALTA INTENSITAT AL FUTBOL

Una nova dimensió d’anàlisi ens planteja que les acceleracions màximes ocorren amb una freqüència superior a 8 vegades respecte a les accions d’esprint.

Rendiment Esportiu
Esports Col·lectius
Blog

EL NIVELL DE RESISTÈNCIA COM A MODERADOR DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT

La resistència cardiovascular dels esportistes s’ha manifestat com un moderador del resultat de la càrrega a la qual està exposat l’esportista.

CÀRREGA D’ENTRENAMENT EN PRETEMPORADA I RISC LESIONAL

La pretemporada o la fase preparatòria de la temporada és un dels moments de la temporada en què se solen cometre els “errors” de gestió de càrrega d’entrenament més importants.

Rendiment Esportiu
Blog

Els jugadors estan ben perfilats en relació amb la pilota?

A través de la visió per ordinador podem identificar alguns dèficits relatius a l’orientació corporal dels jugadors en diverses situacions del joc.

El diagnòstic per imatge a la medicina esportiva: present i futur

Les lesions musculars suposen més del 30% de totes les lesions que es produeixen en esports com el futbol.