Rendiment esportiu

Una nova manera d’observar, abordar i gestionar l’esport.

Principais
reptes

SISTEMES DE MONITORATGE NO INVASIUS

Millora i desenvolupament de sistemes de monitoratge no invasius de l’exercici mecànic (càrrega externa) i la seva resposta fisiològica (càrrega interna).

ANÀLISI I VALORACIÓ

Anàlisi i valoració de noves correlacions entre marcadors de càrrega externa i càrrega interna.

OPTIMITZACIÓ DEL RENDIMENT I PREVENCIÓ DE LESIONS

Desenvolupament de noves solucions, proves i guies per optimitzar el rendiment i la prevenció de lesions musculotendinoses.

MONITORATGE AUTOMÀTIC

Monitoratge automàtic i no invasiu de l’atleta al gimnàs amb sistemes de visió per ordinador.

NOUS MARCADORS DE FATIGA

Desenvolupament i monitoratge de nous marcadors de fatiga.

NOVES FORMES D’ENTRENAMENT

Recerca, desenvolupament i aplicació de noves formes d’entrenament, des del blood flow restriction fins a l’entrenament en hipòxia..

Rendiment esportiu

LA NOSTRA ÀREA DE RENDIMENT BUSCA MILLORAR LA PREPARACIÓ FÍSICA DELS NOSTRES ESPORTISTES DES D’UNA PERSPECTIVA SISTÈMICA I INTEGRADORA.

Una manera diferenciada d’entendre el joc comporta, implícitament, una manera diferenciada d’abordar i gestionar les càrregues d’entrenament.


Basada en la metodologia de l’entrenament estructurat, desenvolupada al si del FC Barcelona al llarg dels anys, la nostra àrea de rendiment té l’objectiu fonamental de millorar la preparació física dels nostres esportistes des d’una perspectiva sistèmica i integradora.


Les teories de sistemes dinàmics complexos apareixen com una nova manera d’observar el joc/esport, la qual cosa afavoreix la comprensió de l’organització jeràrquica dels sistemes vius i la seva interacció dinàmica que els porta a l’autorregulació.

NOTES RELACIONADES

Rendiment Esportiu
Blog

Els jugadors estan ben perfilats en relació amb la pilota?

A través de la visió per ordinador podem identificar alguns dèficits relatius a l’orientació corporal dels jugadors en diverses situacions del joc.

El diagnòstic per imatge a la medicina esportiva: present i futur

Les lesions musculars suposen més del 30% de totes les lesions que es produeixen en esports com el futbol.